Anesthesie
Artikelindex
Anesthesie
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Alle pagina's

Voorwoord

Het vak anesthesie is een relatief jong maar veelzijdig vak.De klassieke definitie van anesthesie :een door medicamenten veroorzaakte omkeerbare toestand van bewusteloosheid gepaardgaande met ontbreken van gevoel.(esthesie = gevoel; anesthesie = zonder gevoel.Daarnaast kent men echter ook de zg. regionale anesthesie waarbij de prikkelgeleiding door een zenuw of zenuwbundel tijdeijk wordt geblokkeerd door het plaatselijk – thv.de zenuw of zenuwbundel – toedienen van medicamenten , de zg. locale anaesthetica.Hierdoor ontstaat in het gebied dat door de betreffende zenuw of zenuwbundel wordt voorzien een sensorisch (= gevoel ) en motorisch (= beweging ) blok.


Drs. E. Linscheer
Vanaf de jaren 50 maakt de anesthesie een grote ontwikkeling door. Aanzet hiertoe was het toepassen van de endotracheale intubatie ( dit is het inbrengen van een buis in de luchtpijp waardoor het mogelijk werd om patienten kunstmatig te beademen).
Hierdoor werd het mogelijk om grote abdominale-buik en thoracale –in de borstholte - operaties uit te voeren. Een van de hoofdtaken binnen de anesthesie is het verdoven van operatiepatiënten tijdens hun verblijf op de operatiekamer. Daarnaast omvat de anesthesie taken zoals de (chronische) pijnbestrijding, de intensive care, de pre-operatieve screening.

Ook in het Academisch Ziekenhuis zijn wij voorzien van Aneasthesiologen. Aan het hoofd van deze secialisatie in het AZP staat drs. E. Linscheer. Deze afdeling is gevestigd op de OK-afdeling op de tweede verdieping. De aneasthesie behoort tot een van de topklinische verdiensten in het ziekenhuis die 1x24 uur klaar staat voor de patient.


Inleiding

Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze webpagina wordt nadere informatie gegeven over verschillende vormen van anesthesie en de gang van zaken op de operatiedag. Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesioloog of de verpleegkundige.