Achtergrond

Op 9 maart 1966 werd het Centraal Ziekenhuis officieel geopend door gouverneur de Vries. Op 10 maart 1966 werd het Centraal Ziekenhuis in gebruikgenomen, nadat men het op 18 september 1965 reeds operationeel had gemaakt. De naam werd in 1969 veranderd in het Academisch Ziekenhuis in verband met de proclamatie van de faculteit der Medische Wetenschappen. Hierin kwam tot uitdrukking de scheppende, onderzoekende en onderwijzende taak ten behoeve van de hedendaagse en toekomstige generaties, welke in en door dit ziekenhuis geschiedde. De tweede wijziging is de totstandkoming van het landsbesluit van 22 maart 1973 No.73, waarbij het Academisch Ziekenhuis werd aangewezen als landsbedrijf. Thans kan gezegd worden dat dit ziekenhuis het grootste en modernste ziekenhuis van Suriname is.

Het AZP is het enig Academisch Ziekenhuis in Suriname die voorziet in diensten van pathologische anatomie, spoedeisende hulp (SEH), en een ondersteunde rol vervult in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en medische assistenten.

Met een beddenbestand van 465 is het streven van het AZP gericht op een zo optimaal mogelijke medische zorg te bieden en om kwalitatief een prominente plaats in de CARICOM in te nemen. De afgelopen jaren is er een gedegen vooruitgang geboekt in de dienstverlening van het AZP naar de Surinaamse gemeenschap toe.
Er is echter nog veel te doen om het AZP inderdaad die plaats te laten veroveren die voor ogen gehouden wordt.

Het is daarom noodzakelijk dat er gericht wordt naar die doelstellingen die erin zullen resulteren dat het AZP als een vooraanstaand ziekenhuis aangemerkt kan worden.
Ter identificering van die doelstellingen en de wijze waarop die gerealiseerd kunnen worden is het noodzakelijk dat de huidige situatie en tekortkomingen in kaart gebracht worden.

Hiertoe is een audit van de huidige dienstverlening een vereiste. Uit de resultaten van deze audit zal een haalbaar beleidsplan voor de komende vijf jaren worden opgesteld zodat het AZP zich gericht kan inzetten ter realisering van de te stellen doelen.