Doelstellingen

Voor het AZP zijn er beleidsdoelen vervat in artikel 12 van het Landsbesluit van 22 maart 1973. Deze zijn aangegeven in de volgende punten:

  • Het bieden van kwalitatief hoogwaardige topklinische medisch specialistische zorg.
  • Het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg voor een ieder op basis van Efficiency,Equity en Quality.
  • Het ontwerpen en medewerken aan het ontwikkelen van efficiente zorgprocessen en zorgketens in samenwerking met andere zorginstellingen.
  • Het aanpassen van de organisatiestructuur gericht op het model van een geintegreerd medisch-specialistisch bedrijf in de vorm van managementparticipatie.
  • Het zorgdragen voor de continuiteit van het Ziekenhuis.
  • Het voeren van een arbeidsmarkt beleid met optimale ontplooiingskansen gericht op verdere ontwikkeling van de professionele expertise onder arbeidsvoorwaarden, die passen bij het doel, de inhoud en de dynamiek van de branche.
  • Het creeren van de noodzakelijke organisatorische, persoonlijke en facilitaire voorzieningen voor het in stand houden van een academisch milieu.