Slogan

“MOVING LIVES FORWARD”

Aan deze slogan ligt de volgende motivatie ten grondslag:

Het Team van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zet zich maximaal in om de patiënt een zo goed mogelijke gezondheidszorg te bieden, waardoor de kwaliteit van het leven vooruitgaat.
Met deze slogan wordt aangegeven dat wij ons inzetten om de patiënt op weg te helpen naar een goede gezondheid. Vanzelfsprekend is de medewerking van de individuele patiënt om aan zijn of haar gezondheid vorm en inhoud te geven, onontbeerlijk.

Ook religieuze en spirituele krachten dragen bij aan het herstel van een zieke en aan het handhaven van een verbeterde gezondheid.

Onze bijdrage is de aanzet, de hele grote duw, om de eigen gezondheid weer op het goede spoor te krijgen.

Het Academisch Ziekenhuis promoot in haar voorlichting en uitstraling een verantwoordelijke levensstijl om zodoende een gezonde(re) samenleving te verkrijgen en behouden

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.