Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Cardiologie
Artikelindex
Cardiologie
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

Geschiedenis van de Cardio-Chirurgie

In de eerste helft van de tachtiger jaren werden er op 90 patiënten voor het eerste succesvolle hart operaties uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis. Deze oefeningen werden later vanwege technische en financiële redenen stopgezet.
Onderwijl werden Surinaamse patiënten voor hun behandelingen naar het buitenland gestuurd via het “RLA Regeling”.
Deze regeling was vrij duur, en daarnaast ook tijd- en geldrovend.

Bij verbetering van de algehele conditie van het AZP in 1998, werden hart-chirurgische praktijken weer in Suriname geïntroduceerd. Verschillende hartmissies vanuit Nederland en Duitsland bezochte het ziekenhuis op reguliere basis voor het uitoefenen van zonodige chirurgische en catherisatie interventies.

De meeste van de hartpatiënten werden in het Academisch Ziekenhuis behandeld, vanwege de 1x24 uur werkende SEH.

Vanaf 2004 was Suriname in staat onder leiding van de cardiologen Drs. G. Oelhers (Hfd. Cardiologie) en Drs. K. Pickering semi-permanente hart chirurgische ingrepen uit te voeren.Met onze geavanceerde apparatuur en moderne faciliteiten op de Intensive Care en de afdeling Cardiologie die belast is met dit project, is het heden ten dage mogelijk om ongeveer 12 hartchirurgiesche ingrepen alsook angiografische en geneeskundige onderzoeken uit te voeren.

Vanaf oktober 2006 is de cardiologische dienstverlening op een veel hoger nivo komen te staan, vanwege de komst van Drs. P. Voigt. Hij zal in het AZP functioneren als dienstdoende thorax-chirurg. Meer hierover kunt u verder lezen in de newsroom.

Verantwoordelijke Organisaties


Het Ministerie van Volksgezondheid werkt als overkoepelend orgaan en heeft als belangrijke rol het coördineren van alle activiteiten van de betrokken partijen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is verantwoordelijk voor het medisch nivo. Het huidige personeel is optimaal voorbereid en goed geschoold voor de hart-chirurgie.

Topklinische zorg in het AZP en hart-chirurgie

Het bieden van topklinische zorg heeft betrekking op specifieke medische nivo’s, die alleen mogelijk zijn in een goed uitgerust ziekenhuis als het AZP en die 1x24 uur kunnen functioneren. Deze duurzame en moderne apparatuur is van essentieel belang voor deze vorm van klinische zorg; specifieke expertise is natuurlijk onmisbaar. Deze vorm van duurzame bevoorrading maakt deel uit van het totale dienstenpakket van ons ziekenhuis waardoor er een continue cardiologische zorg kan worden verleend. De cardio-chirurgie maakt deel uit van de topklinische zorg van het AZP.