Chirurgie
Artikelindex
Chirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

De chirurgie of Heelkunde, het gedeelte van de geneeskunde dat vooral met mechanische hulpmiddelen en in het bijzonder met operatiemethoden genezing poogt te verkrijgen.

De mogelijkheid tot narcose (verdoving) en de kennis dat wondinfectie kan worden voorkomen door een goede hygiëne, versnelden de ontwikkeling. De hulpmiddelen en materialen die door de technologische ontwikkeling van de 20ste eeuw ter beschikking kwamen, hebben de chirurgie in een overweldigend tempo verrijkt. Op deze website kunt u informatie vinden over de Chirurgie en haar werkwijze, alsmede de bereikbaarheid en andere achtergrondinformatie.U kunt zich, indien u dat wenst, direct tot de specialist wenden via verwijzing van uw huisarts. Indien u vragen en/ofaanbevelingen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan onze medewerkers. Drs. R. GirjasingHoofd afdeling Chirurgie

ZIEKENHUIS OPNAME

Poliklinische ingrepen

Chirurgische ingrepen worden uitgevoerd op de 2e etage van het Academisch Ziekenhuis.

Via uw huisarts of specialist kan beslist worden dat het noodzakelijk is dat u in een ziekenhuis wordt opgenomen. Patienten worden om veel redenen in een ziekenhuis opgenomen: voor uitgebreid onderzoek, voor observatie of voor behandeling, waarvan operatie een van de meest ingrijpende is. Overigens worden kleine operaties tegenwoordig steeds meer poliklinisch uitgevoerd, hetgeen betekent dat u op de dag van de ingreep alweer naar huis kunt. Ook streeft men ernaar de patient zo kort mogelijk in het ziekenhuis te laten vertoeven. Dat is zowel te danken aan vooruitgang op medisch technisch gebied als aan de betere opvangmogelijkheden thuis, waar zonodig gezinszorg en verpleging kunnen worden ingeschakeld.


De voorbereiding op de operatie

Aan een operatie gaat altijd een grondige voorbereiding vooraf. Uiteraard is het van belang om vast te stellen of de operatie werkelijk nodig is en of niet een andere oplossing te verkiezen is. U doet er verstandig aan goed mee te denken met de specialist. Voelt u zich vrij vragen te stellen.

Als besloten is dat operatie in principe gewenst is, wordt nagegaan, of uw conditie een operatie toelaat. De specialist en later ook de narcotiseur ofwel anesthesist zullen dit beoordelen. Van belang zijn vooral de conditie van uw hart en longen, een eventuele overgevoeligheid voor bepaalde middelen of andere stoffen en uw medicijngebruik. Ook bepaalde ziekten in de familie kunnen van belang zijn. U moet daarover zo nauwkeurig mogelijk informatie geven. In dat kader zullen ook een aantal onderzoeken en testen worden gedaan.

De narcose

De anesthesist (‘narcotiseur’) komt meestal de dag voor de operatie bij u en bespreekt uw conditie. Als het goed is, legt hij ook uit welke vorm van narcose zal worden toegepast.

De operatie

Acht tot tien uur voor een operatie onder narcose mag u niet meer eten of drinken. Enige uren voor de ingreep krijgt u meestal een kalmeringsmiddel. De narcose werkt daardoor ook sneller. Verder wordt het operatiegebied goed gewassen en, indien nodig, geschoren. Op een brancard wordt u in operatiekleding naar de operatiekamer gereden. Daar treft u de operateur en zijn medewerkers. Veel tijd voor een praatje is er uiteraard niet. De operateur moet zich goed concentreren op zijn taak. U moet hem dus zo min mogelijk storen. Toch moet u niet schromen iets te zeggen, als u dat van groot belang acht voor uw eigen gezondheid.


Het bijkomen


Als u algemene narcose hebt ondergaan, gaat u na de operatie naar de ’recovery room’, de bijkomkamer, waar u intensief wordt bewaakt. Bij heel grote operaties gaat u naar de ’intensive care’, waar u wordt aangesloten op verschillende monitors, zodat met name uw hartslag en ademhaling voor de verpleging op een scherm te zien zijn.
Zo snel als verantwoord is, gaat u vervolgens weer naar de gewone afdeling.

Poliklinische ingrepen


Zoals reeds gezegd, worden steeds meer operaties poliklinisch uitgevoerd. Het gaat dan bijna altijd om operaties onder plaatselijke of regionale anesthesie De voorbereiding verschilt weinig van die van de klinische operatie, maar is soms wel een stuk minder uitgebreid.