Dermatologie
Artikelindex
Dermatologie
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de afdeling Dermatologie. U bent hier terecht voor de nodige informatie omtrent analyses op het gebied van huid- en slijmvliesafwijkingen.
Verder maakt u kennis met de achtergrondinformatie, werkwijze en de bereikbaarheid van deze specialisatie.

Achtergrond informatie:

Dermatologie is een medische discipline die zich specialiseerd in het behandelen van de huid- en slijmvliesafwijkingen (mond, geslachtdeel, anus). De volledige naam van deze specialisme is Dermatovenereologie. De medische specialisten die dit vak beoefenen worden dermatologen genoemd.

In het Academisch Ziekenhuis wordt er vanuit deafdeling Dermatologie een ruim behandelingspakket aan de gemeneeschap geboden. Jaarlijks worden er zo'n 10 - 15.000 patienten behandeld op deze afdeling. Het door deze afdeling aangeboden pakket bestaat uit de hiernavolgende huid-en slijmvliesafwijkingen:

 

  • Geslachtsziekten: Die behoren van ousdher bij de dermatologie, omdat de meeste seksueel overdraagbare infecties (SOI) zich aan de huid en aangrenzende slijmvliezen openbaren.


Verder nog het behandelen van:

 

  • Acne (jeugdpuistjes)
  • Psoriasis
  • Eczeem en allergieen
  • Huidkanker
  • Open been aandoeningen
  • Schimmelinfecties
  • Moedervlekken
  • Wratten en galbulten

 


In deze specialisme worden er ook cosmetische ingrepen, het behandelen van aambeien en het verwijderen van spataders door de dermatoloog geraadpleegd.

Op de afdeling Dermatologie van het AZP werken er drie specialisten en één arts assistent  :


RM. Soetosenojo TST 349 (Afdelingshoofd)

E.J.S. Lai-A-Fat  TST 452

Drs. N. Tjon Kiem Sang TST 451

 

Arts-Assistent:

Drs. D. Heidanus TST 379

 

De specialisten hebben vaste polidagen van maandag t/m vrijdag waar u zich tussen 8:00u - 10:00u v.m. kunt aanmelden bij de balie.


De Werkwijze:

Bij het vaststellen van een analyse over een huidaandoening zal de dermatoloog een huidbiopsie toepassen.
Bij een huidbiopsie wordt een stukje huid afgenomen voor onderzoek (door het pathaloog anatimisch laboratorium/PA Lab) . de dermatoloog kan de meeste huidaandoeningen herkennen zonder verder onderzoek. Bij sommige aandoeningen is het nodig dat de diagnose door de pathaloog wordt bevestigd. Een huidbiopsie is soms ook nodig bij huidaandoeningen om bij twijfel de diagnose te bevestigen. Een bevestiging is vooral van belang als een belastende behandeling wordt overwogen.


 

Voorzorg

Tijdens het consult met de specialist is het altijd van eminent belang de specialist alle informatie te geven over uw gezondheidstoestand. Als u bijv. bloedverdunnende middelen (sintrommitis of aspirine en marcoumar) gebruikt, wenst de dermatoloog dit graag te weten. Hij gaat dan eerder tot de hechting over om een (na)bloeding te voorkomen. Het is meestal niet nodig met het innemen van deze middelen te stoppen. Een huidbiopsie wordt in de regel poliklinisch door de dermatoloog verricht.

Risico's en complicaties

Het risico van zo'n ingreep (huidbiopsie) is gering. De wond kan gaan bloeden of geinfecteerd raken, maar de kans daarop is uiterst klein. Doen deze complicaties zich toch voor dan kan er meestal snel en afdoende worden behandeld.
Een huidbiopsie veroorzaakt altijd, al is het minimaal, een litteken.
Als in een kwaadaardige aandoening wordt gesneden, bestaat het risico dat kankercellen worden versleept en kan daardoor elders worden uitgezaaid.
Bij het basalioom en spinalioom levert dat geen gevraa op. bij het melanoom is dat gevaar reeel daarom wordt nooit in een donker gekleurde huidafwijking gesneden al ser aan een melanoom wordt gedacht. Dergelijke modervlekken worden geheel weggesneden inclusief een randje gezond weefsel.

Uitslag

De pathaloog beoordeelt het stukje weefsel onder microscoop. Zo nodig overlegt hij met de dermatoloog. Gewoonlijk duurt het enkele dagen, soms 1 á 2 weken, voordat de uitslag bekend is. Voor meer informatie over de werkwijze van het vasstellen van de huidbiopsie kunt u ook onze afdeling PA Lab bezoeken.
Allergieonderzoek

Op de afdeling Dermatologie bent u ook terecht voor een allergieonderzoek.
Bij dit onderzoek wordt door middel van een plakproef en/of priktest vastgesteld voor welke stiffen iemand allergisch is.
Door de huid in contact te brengen met kleine hoeveelheden van verschillende stiffen kan worden vastgesteld voor welke stiffen u allergisch bent.

Bij de Epientane test (w.o. de plakproef)worden containertjes met verschillende stoffen op de huid aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaardreeks van stiffen. De stiffen die het vaakst allergie veroorzaken, zitten in deze reeks m.n. verschillende metalen, rubber, bestanddelen van cosmetica, planten, geneesmiddelen en lijmsoorten.
Deze reeks wordt soms aangevuld met extra substantives die voor die gelegenheid bereid zijn. De plakproef richt zich op allergie voor stoffen waarmee uw huid en/of slijmvliezen in contact komen.
Zo'n allergie wordt contactallergie genoemd en de huidaandoening contactallergisch eczeem. Soms treden overgevoeligheidsverschijnselen alleen op in combinatie met licht, dus wanneer de allergieverwekkende stof in combinatie met licht in contact met de huid komt (foto allergisch contacteczeem).

Bij een Intracurane test (priktest) worden de stiffen niet op, maar in de huid gebracht met een naald. Zo wordt u onderzocht op een allergie voor stiffen die u inneemt of inademt. De vorm van allergie heet atopie. De huiduitslag die hierdoor kan ontstaan heet atopisch of constitutioneel eczeem.
Atopische reacties van de longen en de neus zijn astma en hooikoorts.

Voorzorg

Voor zowel de plakproef als de priktest geldt dat de huid waarop de test wordt gedaan, 'gezond' moet zijn. Op een plek waar uitslag of eczeem zit, kan dat dus niet. Gelieve geneesmiddelen die de uitkomst van de test kunnen beinvloeden
(zoals middelen tegen allergie en corticosteroïden), enkele dagen voor de test niet meer in te nemen. De behandelende arts zal dat met u bespreken.
Bij een plakproef moet u in de week voor het onderzoek de rug zo min mogelijk insmeren met crème of zalf. De huid mag niet worden blootgesteld aan zonnestraling, hoogtezon en zonnebank. Bij sterk behaarde mannen wordt het haar tevoren geschoren, omdat de pleisters anders de neiging hebben los te laten. Is de rug vet, dan wordt die van tevoren schoongemaakt met alcohol. De dermatoloog kan u vragen zelf stiffen mee te nemen waarmee u in contact komt in uw werksituatie of dagelijkse omgeving.

Het onderzoek

Beide onderzoeken worden poliklinisch verricht door een dermatoloog en een assistant. Bij de plakproef brengt een dermatoloog of zijn assistent verschillende stiffen, opgelost in een zalf, op de rug en wordt afgedekt met pleisters.
Deze dienen tenminste 2 dagen (48 uren) op hun plaats blijven zitten. Na de 2 dagen kunt u het resultaat na 3 dagen
(72 uren) aflezen.