Dermatologie - Pagina 3
Artikelindex
Dermatologie
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

 

Voorzorg

Tijdens het consult met de specialist is het altijd van eminent belang de specialist alle informatie te geven over uw gezondheidstoestand. Als u bijv. bloedverdunnende middelen (sintrommitis of aspirine en marcoumar) gebruikt, wenst de dermatoloog dit graag te weten. Hij gaat dan eerder tot de hechting over om een (na)bloeding te voorkomen. Het is meestal niet nodig met het innemen van deze middelen te stoppen. Een huidbiopsie wordt in de regel poliklinisch door de dermatoloog verricht.

Risico's en complicaties

Het risico van zo'n ingreep (huidbiopsie) is gering. De wond kan gaan bloeden of geinfecteerd raken, maar de kans daarop is uiterst klein. Doen deze complicaties zich toch voor dan kan er meestal snel en afdoende worden behandeld.
Een huidbiopsie veroorzaakt altijd, al is het minimaal, een litteken.
Als in een kwaadaardige aandoening wordt gesneden, bestaat het risico dat kankercellen worden versleept en kan daardoor elders worden uitgezaaid.
Bij het basalioom en spinalioom levert dat geen gevraa op. bij het melanoom is dat gevaar reeel daarom wordt nooit in een donker gekleurde huidafwijking gesneden al ser aan een melanoom wordt gedacht. Dergelijke modervlekken worden geheel weggesneden inclusief een randje gezond weefsel.

Uitslag

De pathaloog beoordeelt het stukje weefsel onder microscoop. Zo nodig overlegt hij met de dermatoloog. Gewoonlijk duurt het enkele dagen, soms 1 á 2 weken, voordat de uitslag bekend is. Voor meer informatie over de werkwijze van het vasstellen van de huidbiopsie kunt u ook onze afdeling PA Lab bezoeken.