Diëtetiek
Artikelindex
Diëtetiek
Page 2
Alle pagina's

Wat is diëtetiek

Diëtetiek betekent dieetleer, ofwel de leer van diëten. Een dieet is een voeding die om medische redenen aan bepaalde eisen moet voldoen. Daarnaast wordt een dieet afgestemd op de persoonlijke en medische situatie van een individu.
De afdeling Diëtetiek van het AZP bestaat uit 3 diëtisten: Tiffany Pawirowijono- Soepar, Else Smelt en Geertrui van der Held-Horinga. Sindskort wordt de afdeling ondersteund door Merredith Naarden, functie-assistente.

Diëtisten zijn medisch bevoegd en deskundig op het gebied van voedings- en dieetadvisering en dus dé specialisten op het gebied van voeding en diëten in relatie tot ziekte en gezondheid. Niet iedereen mag zich diëtist noemen. De titel “diëtist” is wettelijk beschermd en om de naam diëtist te mogen gebruiken, moet eerst de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond worden. Deze opleiding kan helaas niet in Suriname gedaan worden.

 

Wat doet de Afdeling Diëtetiek?

Vanwege de deskundigheid zijn de diëtisten breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij individuele dieetbehandeling en begeleiding, maar ook bij het geven van (groeps)voorlichting. In het AZP werken de diëtisten zowel klinisch (in het beddenhuis) als poliklinisch. Daarnaast geven de diëtisten ook voedingsleer en dieetleer lessen op de interne opleiding en verzorgen ze ook bijscholingen aan bijvoorbeeld het keukenpersoneel en de voedingsassistenten. Het begeleiden van stagi

aires van de opleiding Voeding en Diëtetiek uit zowel Nederland als Belgie behoort ook tot een van de werkzaamheden van de diëtisten.

Klinisch en poliklinisch verricht de diëtist de volgende werkzaamheden:

  • Het opstellen van een dieetbehandelplan, waarbij er rekening wordt gehouden met de wensen, de persoonlijke en de medische situatie van de patiënt;
  • Het berekenen middels een voedings-berekeningsprogramma of de voeding voldoende voedingsstoffen bevat;
  • Het samenstellen/aanpassen van een dieet;
  • Het geven van praktische adviezen voor bijzondere gelegenheden, zoals etentjes, feesten en vakantie.

 


Een paar voorbeelden:
Wordt u opgenomen en bent u (tijdelijk) afhankelijk van sondevoeding? Dan berekent de diëtist hoeveel sondevoeding u nodig heeft en maakt een voedingsschema.


Hebt u door uw ziekte (tijdelijk) een slechte eetlust of bent u ongewenst veel afgevallen? Dan gaat de diëtist met u en/of uw familie in gesprek om oplossingen te vinden zodat u niet verder afvalt.


Hebt u kanker en is ervaart u problemen op het gebied van voeding, bijvoorbeeld door de chemotherapie of bestralingen? Dan zal de diëtist gedurende de behandelingen u begeleiden om ervoor te zorgen dat uw voedingstoestand goed blijft.


Hebt u nierproblemen en/of bent u afhankelijk van nierdialyse? Dan zal de diëtist een dieet voorschrijven en regelmatig langskomen om uw dieet te evalueren en eventueel aan te passen.


De afdeling Diëtetiek werkt nauw samen en de verschillende specialisten en afdelingen binnen het AZP.  Recentelijk is de afdeling een intensievere samenwerking gestart met de afdeling Oncologie, Intensive Care en het Nationaal Nierdialyse Centrum. Ook zit de afdeling in het traject van de certificering in ISO 15224.

Wanneer naar de diëtist
Goede voeding is erg belangrijk en dat geldt zeker bij een periode van ziek zijn (acuut of chronisch). De juiste voeding kan bijdragen tot een sneller herstel en een optimale reactie op de behandeling. Daarom is goede voeding een onmisbaar onderdeel van de totale behandeling. De diëtisten begeleiden patiënten die een dieetadvies nodig hebben op verwijzing van de arts of specialist.

Natuurlijk is het ook mogelijk om op eigen initiatief bij de diëtist langs te komen wanneer u vragen heeft over gezonde voeding, gezonde leefstijl of wanneer er sprake is van problemen, klachten of ziekten die te maken hebben met voeding.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van indicaties waarvoor u bij de diëtist terecht kunt:

Algemeen: Overgewicht, Ondergewicht, Hypertensie (hoge bloeddruk), Diabetes Mellitus (suikerziekte), Hypercholesterolemie (verhoogd cholesterolgehalte), Kanker, Slikklachten, HIV/AIDS, Jicht, Voedselallergie


Maag- en darmproblemen: Chronische obstipatie (hardlijvigheid), Prikkerbare Darm Syndroom (PDS), Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lactose-intolerantie, Gluten-intolerantie (Coeliakie)


Nieraandoeningen: Nierinsufficiëntie, Nefrotisch Syndroom, Nierdialyse

Bereikbaarheid afdeling Diëtetiek

De afdeling Diëtetiek is gevestigd in het Medisch Diagnostisch en Behandelcentrum (MDBC). De behandeling geschiedt vrijwel altijd volgens afspraak. Voor het maken van een afspraak of voor informatie over de behandeling/begeleiding kunt u van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 15.00 uur langslopen of u kunt ook bellen op het telefoonnummer 442222 toestel 8136.

Vergoeding Diëtetiek

De diëtetiek is in de Wet Nationale Basiszorgverzekering van 9 oktober 2014 opgenomen. Iedereen die geniet van een basiszorgverzekering heeft recht op 10 consulten per verzekeringsjaar. Hoe uitgebreider uw pakket hoe meer consulten er vergoed worden voor u. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Informeer bij uw verzekering hoe de betalingen geschieden.