Missie

Wij garanderen hoogwaardig kwalitatieve voor een ieder toegankelijke gezondheidszorg. In ons continue streven naar excellente zorg worden we gedreven door wetenschappelijk onderzoek en innovatiekracht.