Scope

De afdeling obstetrie & gynaecologie richt zich op de behandeling, opname, bevalling, operatie en evaluatie van de gynaecologische- en verloskundige zorg voor alle vrouwen in Suriname. Het achterliggende doel is een kwaliteitsverhoging van de geboden zorg.