Intensive Care

Intensive care (afgekort tot ic) is een onderdeel van de geneeskunde dat is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen. Bij deze kritiek zieke of gewonde patiënten zijn de zogenoemde vitale functies (de lichaamsfuncties die nodig zijn om in leven te blijven) bedreigd. In het algemeen zijn dat functies als de werking van het hart en de bloedsomloop en de longen maar soms ook die van nieren, lever, hersenen en andere organen. Door middel van diverse apparatuur bewaken en behandelen we de patiënten. Afhankelijk van de ernst kan hiervoor meer of minder apparatuur nodig zijn. Sommige  patiënten weten vooraf dat zij op de IC opgenomen zullen worden, bijvoorbeeld na een grote operatie. Voor andere  patiënten en zeker ook hun naasten, komt een opname onverwachts.

 

U vindt op deze website informatie over de gang van zaken op de afdeling zoals de bezoekregeling, maar ook uitleg over veelvoorkomende ziektebeelden op de IC.

 

Het kan zijn dat de informatie op de website niet helemaal overeenkomt met de informatie die u van de arts of de verpleegkundige heeft gekregen. Alleen de arts en verpleegkundige kunnen u de juiste informatie geven over de toestand en de behandeling van een patiënt.