Patiënten zien er anders uit

Patiënten op de IC zien er soms 'anders' uit en reageren 'anders'. Dit is vooral voor de familie/ naasten van de patiënt vervelend om te zien. We benoemen hier enkele veel voorkomende situaties.

 

Blauwe plekken
Een ernstig zieke patiënt krijgt gemakkelijk blauwe plekken. Deze ontstaan doordat de bloedstolling als gevolg van de ziekte of de gebruikte medicijnen verstoord is. Bovendien wordt de patiënt op de IC vaak geprikt voor het inbrengen van infusen of katheters die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Ook daarbij kunnen blauwe plekken ontstaan.

 

Opgezwollen uiterlijk
Bij een patiënt met een bloedvergiftiging (sepsis) laten de bloedvaten veel lichaamsvocht (plasma) door naar de weefsels. Het vocht wordt niet meer opgenomen door de bloedvaten en blijft in de weefsels achter. Het gezicht, de armen en de benen van de patiënt worden daardoor vaak erg dik en gezwollen. Het uiterlijk van de patiënt verandert hierdoor en dat kan er naar uitzien. Soms lekt het uit de kleine prikgaatjes of beschadiging van de huid. Als de patiënt herstelt, wordt het vocht uit de weefsels weer opgenomen door de bloedvaten. De zwellingen verdwijnen dan weer.

 

Vast maken van de handen
Soms is het noodzakelijk de handen van de patiënt vast te maken. Hoewel de patiënt tijdens de beademing een slaapmiddel krijgt, kan het toch gebeuren dat patiënt in een reflex de beademingsbuis eruit trekt. Dit gebeurt meestal als gestopt wordt met de toediening van slaapmedicijnen en de patiënt langzaam wakker wordt. Hij of zij begrijpt niet precies wat er aan de hand is. We zijn ons er van bewust dat dit een vervelende maatregel is en passen deze dan ook alleen toe als het echt noodzakelijk is.

 

Vervormd gezicht
Een patiënt met een ernstige longziekte wordt soms op de buik gelegd en zo beademd. Wanneer de patiënt weer op zijn rug wordt gedraaid kan zijn gezicht er vervormd en gezwollen uitzien. Dat komt doordat het lichaamsvocht zich op het laagste punt verzamelt. Als de patiënt teruggedraaid wordt op zijn rug, verdwijnt dit vocht langzaam.

 

Stoma
Bij een patiënt met een ernstige ziekte van de ingewanden wordt soms operatief een kunstmatige uitgang voor de ontlasting of urine aangelegd. Dat heet een stoma. Zo'n stoma kan tijdelijk maar ook blijvend zijn.