Sepsis/ bloedvergiftiging

Sepsis wordt ook wel bloedvergiftiging genoemd. Het is een ernstige, soms dodelijke ziekte waarbij er ergens in het lichaam een infectie is opgetreden. Dit kan bijvoorbeeld een longontsteking, een urineweginfectie een galblaasontsteking of een buikvliesontsteking zijn. Wanneer bacteriën in de bloedbaan binnendringen ontstaat een reactie van het lichaam met koorts, bloeddrukdaling en een snelle hartslag. Hierdoor wordt de doorbloeding van organen minder en kunnen die organen beschadigd worden. Als dit bij meerdere organen gebeurt, heet dit ‘multi-orgaan falen’.

 

Iedereen kan een ernstige sepsis krijgen, maar sommige mensen met een lage weerstand zijn vatbaarder, zoals jonge kinderen en heel oude mensen, kankerpatiënten die met chemotherapie behandeld zijn, patiënten die medicijnen gebruiken die de afweer onderdrukken en patiënten die grote operaties hebben ondergaan.

 

Behandeling
Sepsis moet zo snel mogelijk worden behandeld. De behandeling bestaat uit het geven van antibiotica en andere medicijnen en soms opereren om de bron van de infectie onder controle te krijgen. Vaak moet een patiënt worden beademd omdat de longen niet goed meer werken. Ook is vaak nierdialyse nodig om de nieren te ondersteunen.