Interne Geneeskunde
Artikelindex
Interne Geneeskunde
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de Interne Geneeskunde van het AZP.

Inleiding

De vakgroep interne geneeskunde (IG) van het AZP bestaat anno 2006 uit vijf internisten die zich bezig houden met de inwendige geneeskunde in de breedste zin van het begrip. Hieronder vallen o.a. de diabeteszorg, hypertensie behandeling, infectieziekten, HIV/AIDS, maag-, darm en leveraandoeningen, stofwisselingsziekten, nierziekten, bloedziekten en kanker.

Stafleden


Drs. J.E. Anijs, internist, hoofd afdeling IG
Drs. J.P. Adhin, internist
Drs. H.D. Chee, internist
Drs. I. Lie Kiauw, internist
Drs. J. Loor, internist/oncoloog

Afdeling

De verpleegafdeling IG bestaat uit een mannen- en vrouwenafdeling op de 1e etage van het beddenhuis. Het totale beddenbestand is 76 bedden. Hier worden ook cardiologische- en pulmologische patiënten opgenomen, daar deze specialismen (nog) niet over een eigen verpleegafdeling beschikken. Patiënten worden opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH) en via de poliklinieken op verwijzing van de huisarts.

Sinds november 2005 beschikken wij over een oncologische dagverplegings unit, waar patiënten worden opgenomen met chemotherapeutische- en andere dagbehandelingen en tevens voor kortdurende observatie na bepaalde diagnostische/therapeutische ingrepen.

De dagelijkse zorg van de opgenomen patiënten valt onder verantwoordelijkheid van de zaalarsten. Dagelijks wordt de visite gesuperviseerd door één van de stafleden.

Onze afdeling beschikt niet over een eigen intensive care unit (ICU). Patiënten die intensieve zorg behoeven worden overgeplaatst naar een algemene ICU, die momenteel gecoördineerd wordt door drs. M. Tjon Sie Fat, anesthesioloog.

Patiënten die voor acute hemodialyse in aanmerking komen worden vooralsnog gedialyseerd in het Dialyse Centrum naast het s’ Lands Hospitaal (onder supervisie van een dialyse-arts en drs. Ph. Issa, internist). Hier worden tevens alle Surinaamse chronische hemodialyse patiënten gedialyseerd.