Interne Geneeskunde - Pagina 3
Artikelindex
Interne Geneeskunde
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

Ontwikkelingen en Toekomstplannen

De afdeling IG stelt zich ten doel binnen de komende 3-5 jaren enkele subspecialismen (verder) te ontwikkelen, met name de oncologie, HIV/AIDS-behandeling, gastro-enterologie en nefrologie.Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zal een uitbreiding van de beddencapaciteit tot circa 120 bedden noodzakelijk zijn bij een uiteindelijke formatie van 8 internisten en 8 basisartsen.

Oncologie

Een van de speerpunten van het AZP is de oncologische zorg in Suriname. Binnen een tijdsbestek van circa 3 jaren zal een radiotherapeutisch centrum operationeel worden in het AZP en de afdeling IG stelt zich dan ook ten doel een oncologieafdeling op te zetten met het oog op deze ontwikkelingen. De recentelijk geopende oncologische dagkliniek zal dan worden opgenomen in een grotere afdeling waar oncologische patiënten multidisciplinair behandeld zullen worden.

Infectiologie/HIV-AIDS behandeling

De behandeling van HIV/AIDS patiënten loopt momenteel nog achter t.o.v. de overige ontwikkelingen. Dit mede vanwege de beperkte opname mogelijkheden. Er zijn plannen een aparte HIV/Aids-kliniek op te zetten (op het terrein van de afdeling Dependance/ Longpaviljoen) met een eigen polikliniek en behandel-/ bespreekruimten en eigen verpleegafdeling aldaar. Hiermede zal op korte termijn een vacature ontstaan binnen de formatie voor een internist/infectioloog en voor twee basisartsen met interesse in de HIV/Aids-problematiek.

Gastro-enterologie (GE)

Tegen eind 2007 zal er een vacature ontstaan voor een internist/gastro-enteroloog, met als doel het opzetten van een GE-afdeling en uitbreiding van de huidigeGE-technieken met o.a. ERCP en andere endoscopische ingrepen.