Kaakchirurgie
Artikelindex
Kaakchirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de afdeling Kaakchirurgie.

De kaakchirurgie houdt zich als specialisatie bezig met de chirurgie van het aangezicht, mond, onder- en bovenkaak.
Dat betekent dat er operaties worden verricht ter behandeling van ontstekingen, traumata aan de onder- en bovenkaak, jukbeen complex, oogkas en neusbeen. Ook hoofd/hals oncologische ingrepen worden verricht in multidisciplinaire band.

Voorgeschiedenis


Drs. R. Orna
De Kaakchirurgie in Suriname heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig gehad; daarvoor was de discipline Orthopedie belast met urgente kaakchirurgische ingrepen.
De eerste kaakchirurg is Drs. R.F. Orna die vanaf 1 mei 1987 t/m heden verbonden is aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er zijn soms kaakchirurgische missies uit Nederland.Met name de Vrije Universiteit van Amsterdam vaardigt reeds 25 jaar kaakchirurgen af naar Suriname, op aanvraag, indien er daartoe behoefte bestaat.


Poliklinische werkwijze

Kaakchirurgie behoort tot de topklinische zorg en wordt binnen al haar mogelijkheden met de ondersteuning van apparatuur en ‘know how’ uitgeoefend in het AZP.Hoofd van de afdeling
mond – en kaakchirurgie is Drs. R.F. Orna.

De polikliniek Kaakchirurgie is tijdelijk gevestigd op de begane grond van het nieuwe poliklinisch gebouw. Het is te bereiken via de hoofdingang van het AZP.Poliklinische afspraken dienen bij voorkeur vooraf te geschieden. Dit kan via de balie van de afdeling Chirurgie of telefonisch. Voor spoedgevallen is er wel altijd ruimte. De afspraken worden gemaakt tussen
09.00u – 12.00u en wel op de Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag.Rekening dient te worden gehouden da vanwege andere spoedgevallen de wachttijden wel kunnen uitlopen. Hiervoor alvast uw begrip gevraagd.Verwijzingen naar de Kaakchirurg kunnen geschieden door de tandarts, andere specialist of door de huisarts. Er wordt dan opnieuw informatie (anamnese) ingewonnen bij de patient en een lichamelijk onderzoek kan hierna volgen. Eventueel worden nieuwe of aanvullende onderzoeken gevraagd.

Voor een electieve operatie plaatsvindt zal uitvoerig informatie worden vertsrekt ten aanzien van het nut van de operatie en de eventuele gevolgen bij het niet-opereren. De mogelijke complicaties worden ook voorgehouden.Kliniek

De kliniek oftewel het beddenhuis is gevestigd op de 2e en 3e etage van het hoofdgebouw.
Deze is te bereiken via de hoofdingang en na de tweede controlepoort.

Bezoektijden zijn dagelijks: 10:30u - 11:30u
17:00u - 18:00u


Voor de klasse 1 en 2 patiënten is er ruimte gereseveerd op de 5e etage. Kinderen worden verpleegd op de Kinderafdeling.
Voor de zeer ernstige gevallen wordt gebruik gemaakt van de Intensive care, welke gevestigd is op de begane grond.Voor algemene informatie en eventuele klachten/suggesties kan contact worden opgenomen met de hoofdzuster of het subhoofd van de kliniek.Voor medische informatie kan er via de hoofdzuster contact opgenomen worden met de polikliniek waar het familiegesprek plaatsvindt. Dit kan alleen op de polidagen.Voor spoedgevallen of zeer kritieke situaties wordt er te allen tijde een uitzondering gemaakt.


Operatiekamer

De operatiekamer is gevestigd op de 2e etage.
Voor de Kaakchirurgie is er op de donderdag ruimte gereserveerd.
In bepaalde gevallen kunnen spoedeisende operaties, na overleg, uitgevoerd worden op andere dagen.
Voor spoedgevallen zal te allen tijde binnen een ieders vermogen al het mogelijk worden gedaan om ongeacht de dag en tijd een operatie te doen plaatsvinden indien dit van levensbelang is.
Op de operatiekamer heeft men beschikking over basisinstrumenten kaakchirurgie.

De dag voor de operatie wordt de patient gezien door de anesthesioloog of de dienstdoende assistent. Nagegaan wordt of de gedane preoperatieve onderzoekingen geen bezwaar opleveren voor een narcose. Eventueel kan additionele informatie ingewonnen worden of kunnen er nog extra onderzoekingen aangevraagd worden of verricht.

Na de operatie wordt de patient verder geobserveerd op de uitslaapkamer. Indien de patient stabiel genoeg wordt geacht kan de overplaatsing geschieden naar de afdeling of in geval van gecompliceerde ingrepen wordt de patient gelijk overgebracht van de operatiekamer naar de Intensive Care.Spoedeisende Hulp

Op de spoedeisende hulp ofwel SEH worden patienten met ernstige traumata aangeboden aan de kaakchirurgie al dan niet door tussenkomst van andere disciplines. In geval van meerdere letsels, zgn. Polytrauma is er vaak een multidisciplinaire aanpak. Hierbij komen er vaak ook nog andere specialisten als medebehandelaars, z.a. de anesthesioloog, chirurg, internist, etc.
Zulke patienten worden in de regel opgenomen op de Intensive Care.
Bij ongevallen met schedelletsels kan er opname volgen op de gewone afdeling of zal de patient naar gelang van de mindere ernst poliklinisch worden doorverwezen.

Buiten het spreekuur kunnen patienten met een spoedeisend probleem zich ook aanmelden. Na beoordeling door de SEH-arts en overleg met de kaakchirurg vindt er al dan niet opname plaats met verdere behandeling of zal poliklinisch vervolgbehandeling worden geadviseerd.