Kaakchirurgie - Pagina 2
Artikelindex
Kaakchirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's


Kliniek

De kliniek oftewel het beddenhuis is gevestigd op de 2e en 3e etage van het hoofdgebouw.
Deze is te bereiken via de hoofdingang en na de tweede controlepoort.

Bezoektijden zijn dagelijks: 10:30u - 11:30u
17:00u - 18:00u


Voor de klasse 1 en 2 patiënten is er ruimte gereseveerd op de 5e etage. Kinderen worden verpleegd op de Kinderafdeling.
Voor de zeer ernstige gevallen wordt gebruik gemaakt van de Intensive care, welke gevestigd is op de begane grond.Voor algemene informatie en eventuele klachten/suggesties kan contact worden opgenomen met de hoofdzuster of het subhoofd van de kliniek.Voor medische informatie kan er via de hoofdzuster contact opgenomen worden met de polikliniek waar het familiegesprek plaatsvindt. Dit kan alleen op de polidagen.Voor spoedgevallen of zeer kritieke situaties wordt er te allen tijde een uitzondering gemaakt.


Operatiekamer

De operatiekamer is gevestigd op de 2e etage.
Voor de Kaakchirurgie is er op de donderdag ruimte gereserveerd.
In bepaalde gevallen kunnen spoedeisende operaties, na overleg, uitgevoerd worden op andere dagen.
Voor spoedgevallen zal te allen tijde binnen een ieders vermogen al het mogelijk worden gedaan om ongeacht de dag en tijd een operatie te doen plaatsvinden indien dit van levensbelang is.
Op de operatiekamer heeft men beschikking over basisinstrumenten kaakchirurgie.

De dag voor de operatie wordt de patient gezien door de anesthesioloog of de dienstdoende assistent. Nagegaan wordt of de gedane preoperatieve onderzoekingen geen bezwaar opleveren voor een narcose. Eventueel kan additionele informatie ingewonnen worden of kunnen er nog extra onderzoekingen aangevraagd worden of verricht.

Na de operatie wordt de patient verder geobserveerd op de uitslaapkamer. Indien de patient stabiel genoeg wordt geacht kan de overplaatsing geschieden naar de afdeling of in geval van gecompliceerde ingrepen wordt de patient gelijk overgebracht van de operatiekamer naar de Intensive Care.