Kaakchirurgie - Pagina 3
Artikelindex
Kaakchirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's


Spoedeisende Hulp

Op de spoedeisende hulp ofwel SEH worden patienten met ernstige traumata aangeboden aan de kaakchirurgie al dan niet door tussenkomst van andere disciplines. In geval van meerdere letsels, zgn. Polytrauma is er vaak een multidisciplinaire aanpak. Hierbij komen er vaak ook nog andere specialisten als medebehandelaars, z.a. de anesthesioloog, chirurg, internist, etc.
Zulke patienten worden in de regel opgenomen op de Intensive Care.
Bij ongevallen met schedelletsels kan er opname volgen op de gewone afdeling of zal de patient naar gelang van de mindere ernst poliklinisch worden doorverwezen.

Buiten het spreekuur kunnen patienten met een spoedeisend probleem zich ook aanmelden. Na beoordeling door de SEH-arts en overleg met de kaakchirurg vindt er al dan niet opname plaats met verdere behandeling of zal poliklinisch vervolgbehandeling worden geadviseerd.