Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie worden te vroeg geboren baby’s met een laag geboortegewicht en zieke pasgeborenen opgenomen. Ziekten, waarvoor soms opname op deze afdeling noodzakelijk is, zijn: aangeboren afwijkingen, geboorteletsels, geelzucht en stofwisselingsziekten van pasgeborenen (zoals een laag bloedsuikergehalte).
De afdeling Neonatologie wordt onderverdeeld in drie subafdelingen nl: Intensive Care, High Care en Medium Care.
Afhankelijk van de zorg die noodzakelijk is wordt de baby geplaatst op een subafdeling van de Neonatologie.
De “beddencapaciteit” is momenteel 17 en zal binnen enkele maanden worden uitgebreid naar 27.
Pasgeborenen worden meestal vanuit de afdeling verloskunde na overleg met de kinderarts overgeplaatst.

De Neonatologie afdeling van het AZP dient als verwijscentrum voor heel Suriname. Dit houdt in dat er ook baby’s die in een ander Ziekenhuis of in de SEH geboren zijn en een medisch probleem hebben, overgebracht worden naar het Academic Pediatric Center Suriname. De afdeling is hiervoor speciaal ingericht met o.a. couveuses, monitoren  beademingsapparaten, rontgen en echoapparatuur.
In de couveuse wordt de lichaamstemperatuur geregeld zodat de baby niet onnodig energie daaraan hoeft te geven.
Via de monitor wordt de ademhaling, hartactie en het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden.
Met een beademingsapparaat krijgt de baby ondersteuning bij het ademhalen.

Op de Neonatologiewordt er extra op gelet dat er geen ziektekiemen via gezondheidswerkers of bezoekers op de (zieke) pasgeborene worden overgebracht. Voor u de ruimte binnengaat, krijgt u instructies m.b.t. hygiëne van de verpleging.
Moeders en vaders worden gestimuleerd niet alleen op bezoek te komen, maar ook met hun kind te praten en het te strelen. Voor een goede ouder-kindrelatie later, is dit vroege contact onontbeerlijk.

Moeders worden dringend aanbevolen hun baby aan de borst te voeden en wanneer dit vanwege de toestand van het kind nog niet mogelijk is wordt de moedermelk gekolfd en via een kannetje of een sonde aan de baby gegeven. Door middel van het Kangaroo Care programma wordt de binding tussen ouder en kind bevorderd alsook de borstvoeding en het helingsproces.

De kinderarts bepaalt na overleg met de verpleging en de ouders/verzorgers als de baby naar huis mag. De ouders krijgen altijd instructies mee naar huis en ook een datum voor poliklinische controle.


De afdeling Neonatologie is bereikbaar op tel. 442222 toestel 453.