Laboratorium
Artikelindex
Laboratorium
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Alle pagina's

Het Klinisch Laboratorium

Algemeen

Het klinisch laboratorium van het AZP verricht hematologisch, serologisch, bacteriologisch en klinisch chemisch onderzoek in diverse lichaamsvloeistoffen en -materialen ten behoeve van preventie, diagnostiek, behandeling en follow-up van ziekte bij de mens. De afdeling draagt zorg voor het verkrijgen van de te onderzoeken materialen waaronder het verrichten van de bloedafnames. Dit gebeurt zowel intern op de poli-bloedafname en het beddenhuis, als extern in tehuizen, verzorgingsinstellingen en bij cliënten thuis. De uitvoering van het onderzoek ligt in handen van (medisch) analisten.
De bloedafname op de poli-bloedafname en het beddenhuis en de monstervoorbewerking wordt verricht door laboratoriumassistenten en analisten. Alle analyses vinden plaats op verzoek van specialisten, huisartsen en verloskundigen voor zowel klinische als poliklinische patiënten.
De klinisch chemicus is eindverantwoordelijk voor het laboratoriumonderzoek en de kwaliteitscontrole, interpreteert de uitslag van het onderzoek en adviseert de arts m.b.t. het (vervolg)onderzoek. De afdeling biedt verder stagemogelijkheden aan NATIN-studenten, studenten van de faculteit Geneeskunde van de ADEKUS en HLO studenten uit het buitenland die in Suriname hun stage willen lopen.

Locatie

Poli-bloedafname: Naast de hoofdingang van het AZP aan de straatzijde
Openingstijden: Ma-Do 07.00 uur – 14.00 uur
Vrijdag 07.00 uur – 13.30 uur
Toest.nr: 244

Laboratorium: eerste etage van het Academisch Ziekenhuis
Openingstijden: Ma-Do 07.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag 07.00 uur – 14.30 uur
Voor klinische aanvragen is het lab 24 uur/dag, 7 dagen/week beschikbaar.

Het Klinische Laboratorium is onderverdeeld in de volgende afdelingen:
Lab-administratie, Hematologie, Serologie, Bacteriologie en Chemie
De specialisten op deze afdeling zijn alsvolgt:
Dr.J Codrington, Klinisch ChemicusDrs.S Hermelijn-Burke, microbioloogDrs. J Roosblad, medisch bioloog