Laboratorium - Pagina 2
Artikelindex
Laboratorium
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Alle pagina's

Poli-bloedafname

Op de poli-bloedafname wordt materiaal afgenomen en verzameld van poliklinische patiënten. Dit materiaal bestaat doorgaans uit bloed, urine of faeces. Het afnemen van bloed gebeurt door ervaren laboratorium-assistenten.

Wat u allemaal moet meenemen:

  • een volledig ingevulde aanvraag formulier waarop uw volledige naam (familie- en voornaam) en geboortedatum duidelijk zijn ingevuld (zie aanvraagformulier).
  • uw verzekeringspas of on- en minvermogende kaart
  • in geval u een garantiebrief moet overleggen moet u dat in tweevoud aanbieden


Aanvraagformulier.


Aanvraagformulieren moeten over de volgende minimale informatie beschikken om efficiënt verwerkt te kunnen worden.


Klinisch:

Voor patiënten van het beddenhuis geldt:

  • Familienaam en voornaam voluit
  • Geboortedatum en geslacht
  • Registratienummer
  • Datum aanvraag
  • Afdeling en kamernummer
  • Naam van de dokter
  • Aangevraagde bepalingen