Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Pulmologie
Artikelindex
Pulmologie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Welkom op de website van de discipline van de Pulmonologie – longziekten - van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Onder deze discipline vallen ook het Sanatorium en de Dependance .

Pulmonologie omvat de longziekte en tuberculose als specialisme. Eigenlijk is de Pulmonologie een superspecialisme binnen de interne geneeskunde. Tuberculose is een belangrijk onderdeel van het specialisme maar longziekten omvatten veel meer, waarvan aandoeningen van de luchtwegen, zoals ‘asthma bronchiale’ vaak voorkomen.

Indien u vragen heeft en/of aanbevelingen, dan kunt u dat kenbaar maken aan onze medewerkers.

Drs. P.U. Herkul
longarts

Polikliniek

De poli Pulmonologie is tijdelijk gevestigd op de begane grond van de nieuwe poli. Het poli bezoek geschiedt volgens afspraak. Nieuwe afspraken op verwijzing van de huisarts of specialist, kunnen worden gemaakt op dinsdag, woensdag en donderdag om 08.00u-10.00u.

Buiten dit tijdsbestek is er ruimte voor spoedgevallen.

Spreekuur van 08.00u-10.00u op de voormelde dagen.

Jaarlijks melden zich er poliklinisch ruim 3.000 en 200 mensen zich klinisch aan voor longheelkundige behandelingen.

Verrichtingen

Ingrepen worden volgens planning op de maandag en vrijdag vanaf 07.00 vm gedaan. Echter wordt hiervan afgeweken in spoedgevallen.

Ziekte beelden

Enkele veel voorkomende aandoeningen zijn: Longontstekingen en chronisch obstruktief longlijden.

Wat doet een longarts?

De longarts behandelt mensen met ziekten van de lagere luchtwegen en de longen. De hogere luchtwegen vallen onder het vakgebied van de KNO-arts .Welke aandoeningen behandelt de longarts?

De grootste groep longziekten waarmee de longarts te maken heeft, wordt gevormd door de zogenoemde CARA-groep, hetgeen staat voor chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen. Behalve astma behoren hiertoe chronische bronchitis en emfyseem. Die laatste twee worden tegenwoordig bij voorkeur aangeduid met de Engelse afkorting COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Bij deze aandoeningen zijn de luchtwegen vernauwd, waardoor men moeite heeft met de uitademing. Astma wordt gekenmerkt door aanvallen van benauwdheid met een piepende ademhaling, hoesten en soms opgeven van slijm. Bij COPD staan hoesten, slijmproductie en uiteindelijk ook kortademigheid meer op de voorgrond. Het verschil tussen astma en COPD is dat bij COPD de luchtwegvernauwing permanent is, terwijl deze bij astma in principe voor het grootste deel of zelfs volledig is op te heffen door het gebruik van medicijnen. Bij emfyseem bevatten de longen meer lucht, omdat er longweefsel is verdwenen.

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij vrouwen komen borstkanker en baarmoederhalskanker weliswaar meer voor, maar het aantal gevallen van longkanker neemt toe. Een verandering van het hoestpatroon of de aanwezigheid van een beetje bloed in het opgehoeste slijm zijn vaak de eerste verschijnselen. Daarnaast kunnen kortademigheid of een fluitend geluid bij de ademhaling hierop wijzen doordat het gezwel de luchtwegen (gedeeltelijk) afsluit. Ook een vaak terugkerende longontsteking of aanhoudende heesheid zijn verschijnselen die bij longkanker kunnen passen.

Andere veel voorkomende longaandoeningen zijn longfibrose en een klaplong. Bij longfibrose is een gedeelte van het longweefsel vervangen door stug bind weefsel waardoor de elasticiteit vermindert en de longen verstijven. Als in een of beide borstholten lucht tussen de longvliezen komt, ontstaat een klaplong.

Luchtweginfecties behandelt de longarts niet zo vaak. Die worden meestal door de huisarts behandeld. Dat geldt niet voor tuberculose, een bijzondere vorm van longontsteking die het laatste decennium weer is toegenomen.Longfunctieonderzoek

Met een longfunctieonderzoek wordt de in- en uitademing gemeten. Er kunnen gegevens worden verkregen over de hoeveelheid geademde lucht, de snelheid waarmee u ademt en de hoeveelheid zuurstof die u verbruikt. Ook is te meten hoeveel rek er in de longen zit.

Reden van onderzoek

Het doel van het onderzoek is te meten hoe de longen functioneren tijdens het ademhalen. Dit is van belang om de aard en de ernst van longaandoeningen vast te stellen, te bepalen hoe u reageert op medicijnen en of uw longen een operatie onder algehele anesthesie (‘narcose’) aankunnen.

Bij tal van longziekten kan de longfunctie gestoord zijn. Een belangrijke groep wordt gevormd door de zogenoemde astmatische aandoeningen. Dit zijn longziekten waarbij het lichaam soms of permanent moeite heeft met de uitademing, omdat de luchtwegen vernauwd zijn. Onder de astmatische aandoeningen vallen diagnoses met verschillende namen, waaronder: astma, astmatische bronchitis, chronische bronchitis, chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en andere. Veelal speelt bij deze aandoeningen een reactie op stoffen in de ingeademde lucht een rol. Bij emfyseem bevatten de longen meer lucht, meestal omdat er longweefsel is verdwenen. Bij longfibrose is een gedeelte van het longweefsel vervangen door stug bindweefsel waardoor de elasticiteit vermindert en de longen verstijven.