Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Pulmologie - Pagina 2
Artikelindex
Pulmologie
Page 2
Page 3
Alle pagina's


Welke aandoeningen behandelt de longarts?

De grootste groep longziekten waarmee de longarts te maken heeft, wordt gevormd door de zogenoemde CARA-groep, hetgeen staat voor chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen. Behalve astma behoren hiertoe chronische bronchitis en emfyseem. Die laatste twee worden tegenwoordig bij voorkeur aangeduid met de Engelse afkorting COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Bij deze aandoeningen zijn de luchtwegen vernauwd, waardoor men moeite heeft met de uitademing. Astma wordt gekenmerkt door aanvallen van benauwdheid met een piepende ademhaling, hoesten en soms opgeven van slijm. Bij COPD staan hoesten, slijmproductie en uiteindelijk ook kortademigheid meer op de voorgrond. Het verschil tussen astma en COPD is dat bij COPD de luchtwegvernauwing permanent is, terwijl deze bij astma in principe voor het grootste deel of zelfs volledig is op te heffen door het gebruik van medicijnen. Bij emfyseem bevatten de longen meer lucht, omdat er longweefsel is verdwenen.

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij vrouwen komen borstkanker en baarmoederhalskanker weliswaar meer voor, maar het aantal gevallen van longkanker neemt toe. Een verandering van het hoestpatroon of de aanwezigheid van een beetje bloed in het opgehoeste slijm zijn vaak de eerste verschijnselen. Daarnaast kunnen kortademigheid of een fluitend geluid bij de ademhaling hierop wijzen doordat het gezwel de luchtwegen (gedeeltelijk) afsluit. Ook een vaak terugkerende longontsteking of aanhoudende heesheid zijn verschijnselen die bij longkanker kunnen passen.

Andere veel voorkomende longaandoeningen zijn longfibrose en een klaplong. Bij longfibrose is een gedeelte van het longweefsel vervangen door stug bind weefsel waardoor de elasticiteit vermindert en de longen verstijven. Als in een of beide borstholten lucht tussen de longvliezen komt, ontstaat een klaplong.

Luchtweginfecties behandelt de longarts niet zo vaak. Die worden meestal door de huisarts behandeld. Dat geldt niet voor tuberculose, een bijzondere vorm van longontsteking die het laatste decennium weer is toegenomen.