Microbiologie
Artikelindex
Microbiologie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de afdeling Medische Microbiologie. Deze discipline speelt net als de afdeling Laboratorium een belangrijke rol in het analyseren van micro-organismen.De afdeling Microbiologie is gevestigd op de 1e etage op de afdeling Laboratorium en is te bereiken tijdens normale werktijden.

Inleiding

De leer van de micro-organismen speelt een belangrijke rol in de medische wereld.Men krijgt inzicht in de infectieziekten en infectieprocessen.Centraal staat de relatie gast (micro-organisme) – gastheer (mens/dier)Pathogene eigenschappen van de micro-organismen, de diagnose, de epidemiologie,immunologie en de antimicrobiële therapie zijn belangrijk.
Kennis van de medische microbiologie is belangrijk voor het voorkomen van infecties, het opsporen en de diagnose ervan en de behandeling.

Algemene informatie

In de medische microbiologie onderscheidt men de virologie, de bacteriologie, de mycologie (schimmels/gisten) en de parasitologie. Op het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vindt er onderzoek plaats naar alle groepen micro-organismen maar de afdeling bacteriologie is het meest uitgebreid. In een ziekenhuis zijn een groot deel van de infecties ook bacteriële infecties.Op de afdeling bacteriologie wordt patiëntenmateriaal onderzocht op ziekteverwekkers en gekeken voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Het bacteriologische lab van het AZP is het enig klinisch bacteriologisch lab van het land (hetgeen als voordeel met zich meebrengt dat de patiëntengegevens van het hele land op één plaats beschikbaar zijn.)