Microbiologie
Artikelindex
Microbiologie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Welkom op de webpagina van de afdeling Medische Microbiologie. Deze discipline speelt net als de afdeling Laboratorium een belangrijke rol in het analyseren van micro-organismen.De afdeling Microbiologie is gevestigd op de 1e etage op de afdeling Laboratorium en is te bereiken tijdens normale werktijden.

Inleiding

De leer van de micro-organismen speelt een belangrijke rol in de medische wereld.Men krijgt inzicht in de infectieziekten en infectieprocessen.Centraal staat de relatie gast (micro-organisme) – gastheer (mens/dier)Pathogene eigenschappen van de micro-organismen, de diagnose, de epidemiologie,immunologie en de antimicrobiële therapie zijn belangrijk.
Kennis van de medische microbiologie is belangrijk voor het voorkomen van infecties, het opsporen en de diagnose ervan en de behandeling.

Algemene informatie

In de medische microbiologie onderscheidt men de virologie, de bacteriologie, de mycologie (schimmels/gisten) en de parasitologie. Op het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vindt er onderzoek plaats naar alle groepen micro-organismen maar de afdeling bacteriologie is het meest uitgebreid. In een ziekenhuis zijn een groot deel van de infecties ook bacteriële infecties.Op de afdeling bacteriologie wordt patiëntenmateriaal onderzocht op ziekteverwekkers en gekeken voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Het bacteriologische lab van het AZP is het enig klinisch bacteriologisch lab van het land (hetgeen als voordeel met zich meebrengt dat de patiëntengegevens van het hele land op één plaats beschikbaar zijn.)


Geschiedenis

De eerste medisch microbioloog (arts-bacterioloog) in Suriname was Prof. Dr.E.Li Fo Sjoe die na zijn kandidaats medicijnen gehaald te hebben aan de Geneeskundige School, naar Nederland vertrok, zijn artsen studie daar voltooide en daarna specialiseerde in de medische microbiologie waarna hij in 1957 terugkeerde en in het ’s Lands Hospitaal kwam te werken als arts-bacterioloog. Toen het Centraal Ziekenhuis gereed was is hij naar daar verhuisd en later is dit Ziekenhuis het Academisch Ziekenhuis geworden.Het laboratorium in het AZP is naar het ontwerp van Prof.Li Fo Sjoe en Dr. Wisse,
de toenmalige klinisch chemicus, gebouwd.

Drs. S.Hermelijn is sinds 1990 de medisch microbioloog in het AZP. Zij is na het behalen van het artsendiploma aan de Universiteit van Suriname, opgeleid door Prof. Li Fo Sjoe en heeft zoals gebruikelijk een deel van haar opleiding in het buitenland genoten.

Afdelingen

De afdelingen op het laboratorium waar onderzoek naar micro-organismen plaats vindt zijn de bacteriologie, serologie, urine/feces en haematologie. Het werk wordt verricht door analisten die minimaal een MBO (medisch analist) opleiding hebben gevolgd. De supervisie geschiedt meestal door een hoofdanalist die een HLO opleiding heeft gevolgd.

Bacteriologie:

 • Kweek van patiëntenmateriaal zoals urine, sputum, bloed, pus, keeluitstrijk.
  De relevante bacteriën worden geisoleerd, geidentificeerd en hun gevoeligheid voor anti-microbiële middelen
  (antibiotica) wordt bepaald.Ook schimmels en gisten kunnen gekweekt worden.
 • Het bekijken van preparaten onder de microscoop, zoals Grampreparaten en ZN (voor tbc bacteriën) preparaten.
 • Ook worden sneltesten voor verschillende infectieziekten uitgevoerd, zoals testen voor Dengue, Rotavirus (verwekker van diarreee bij jonge kinderen) en Leptospirosis (ziekte van Weil)Serologie :


Hier vindt onderzoek plaats van serum op antigenen of antistoffen .

 • Diagnostiek die hier plaats vindt is onder andere die naar HIV,
  Hepatitis B,Hepatitis C(geelzucht), Toxoplasmose, Cytomegalie en Syfilis.
 • Op deze afdeling wordt ook de bloedgroepserologie verricht en zwangerschapstesten ingezet.


Urine/Feces:


Op deze afdeling wordt urine (sediment ,glucose, bilirubine etc.,) en feces onderzocht .Wat betreft de microbiologie wordt vooral onderzoek gedaan naar parasieten zoals amoeben en wormeieren in de ontlasting.

Haematologie :

Op deze afdeling worden de verschillende bloedcomponenten zoals Hb, leukocyten, trombocyten, alsook de stollingsfactoren bepaald.Wat betreft de microbiologische diagnostiek wordt in bloeduitstrijkjes gezocht naar de verwekkers van o.a. malaria, histoplasmosis en trypanosomiasis.

N.B.Voor de diagnostiek van infectieziekten kan vaak van meerdere methoden (kweek, serologie, microscopie) gebruik gemaakt worden.