Microbiologie - Pagina 2
Artikelindex
Microbiologie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Geschiedenis

De eerste medisch microbioloog (arts-bacterioloog) in Suriname was Prof. Dr.E.Li Fo Sjoe die na zijn kandidaats medicijnen gehaald te hebben aan de Geneeskundige School, naar Nederland vertrok, zijn artsen studie daar voltooide en daarna specialiseerde in de medische microbiologie waarna hij in 1957 terugkeerde en in het ’s Lands Hospitaal kwam te werken als arts-bacterioloog. Toen het Centraal Ziekenhuis gereed was is hij naar daar verhuisd en later is dit Ziekenhuis het Academisch Ziekenhuis geworden.Het laboratorium in het AZP is naar het ontwerp van Prof.Li Fo Sjoe en Dr. Wisse,
de toenmalige klinisch chemicus, gebouwd.

Drs. S.Hermelijn is sinds 1990 de medisch microbioloog in het AZP. Zij is na het behalen van het artsendiploma aan de Universiteit van Suriname, opgeleid door Prof. Li Fo Sjoe en heeft zoals gebruikelijk een deel van haar opleiding in het buitenland genoten.

Afdelingen

De afdelingen op het laboratorium waar onderzoek naar micro-organismen plaats vindt zijn de bacteriologie, serologie, urine/feces en haematologie. Het werk wordt verricht door analisten die minimaal een MBO (medisch analist) opleiding hebben gevolgd. De supervisie geschiedt meestal door een hoofdanalist die een HLO opleiding heeft gevolgd.

Bacteriologie:

  • Kweek van patiëntenmateriaal zoals urine, sputum, bloed, pus, keeluitstrijk.
    De relevante bacteriën worden geisoleerd, geidentificeerd en hun gevoeligheid voor anti-microbiële middelen
    (antibiotica) wordt bepaald.Ook schimmels en gisten kunnen gekweekt worden.
  • Het bekijken van preparaten onder de microscoop, zoals Grampreparaten en ZN (voor tbc bacteriën) preparaten.
  • Ook worden sneltesten voor verschillende infectieziekten uitgevoerd, zoals testen voor Dengue, Rotavirus (verwekker van diarreee bij jonge kinderen) en Leptospirosis (ziekte van Weil)