Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Bijzonder bezoek

Het gebeurt vaak dat er voor de uitvaartplechtigheid familie en/of vrienden uit het buitenland moeten overkomen. De opvang van bedoelde personen op onze internationale luchthaven is zeer belangrijk.

 

De mogelijkheid bestaat dat de gearriveerden in het rouwverwerkingsproces niet tot het moment van de bezoektijden kunnen of willen wachten. Om deze personen tegemoet te komen, hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om na aankomst een bezoek te brengen aan het mortuarium.

 

Voor een vlotte afhandeling en begeleiding is het goed om ons vooraf in kennis te stellen, waardoor wij die ruimte tot bijzonder bezoek kunnen creëren. De dienstdoende medewerker zal van huis moeten gaan om u van dienst te zijn. De kosten hieraan verbonden zullen wij u helaas in rekening moeten brengen.

 

Voor alle duidelijkheid: u geeft aan op welk tijdstip u in het mortuarium zal arriveren. De dienstdoende medewerker zal maximaal tot 1 uur na het opgegeven tijdstip aanwezig zijn. Het gebeurt weleens dat de familie afziet van bezoek, terwijl de kosten voor ons gehandhaafd blijven.

 

Wij zullen dus genoodzaakt zijn u de gemaakte kosten In rekening te brengen indien u ons niet tijdig, dus minimaal 2 uren vóór het aangegeven tijdstip in kennis stelt van genoemde wijziging. Verder is vastgesteld dat het tarief met 25% verhoogd zal worden, indien (door eventueel vertraging van de vlucht) het bezoek na 00:00 uur zal zijn.


Bijzonder bezoek: Srd. 275,- per keer
Extra bezoek: Srd. 50,- per keer