Neurochirurgie
Artikelindex
Neurochirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Welkom op de website van de discipline Neurochirurgie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.De Neurochirurgie behoort tot de topklinische zorg en wordt binnen al haar mogelijkheden, met ondersteuning van apparatuur en knowhow, uitgeoefend in het AZP.Het is een specialisme dat zich bezighoudt met de chirurgie van het zenuwstelsel. Dat betekent dat er operaties worden verricht aan de hersenen, wervelkolom en perifere zenuwen.Op deze website kunt U informatie vinden t.a.v. de diverse afdelingen en de bereikbaarheid alsook van andere achtergrondinformaties.Indien U nog vragen en/of aanbevelingen heeft kunt U dit kenbaar maken aan onze medewerkers.

R.N. TJONG TJIN JOE
Hoofd afdeling Neurochirurgie

Neurochirurgie

Organization

De polikliniek Neurochirurgie is gevestigd op de begane grond en is te bereiken via de hoofdingang van het AZP.Poliklinische afspraken dienen bij voorkeur vooraf te geschieden. Dit kan aan de balie of telefonisch.
Voor spoedgevallen is er wel altijd ruimte. De afspraken worden gemaakt tussen 09:00 –12:00 uur en wel op de maandag, donderdag en vrijdag.Rekening dient te worden gehouden dat vanwege andere spoedgevallen de wachttijden wel kunnen uitlopen. Hiervoor wordt alvast uw begrip gevraagd.Verwijzingen naar de neurochirurg kunnen geschieden door de neuroloog, een specialist of door de huisarts.Er wordt dan opnieuw informatie (anamnese) ingewonnen bij de patiënt en een lichamelijk onderzoek kan hierna volgen. Eventueel worden nieuwe of aanvullende onderzoekingen aangevraagd.Alvorens een selectieve operatie plaatsvindt, zal uitvoerig informatie worden verstrekt ten aanzien van het nut van de operatie en eventueel gevolgen bij het niet opereren. De mogelijke complicaties worden ook voorgehouden.
De patiënt zal uiteindelijk de beslissing zelf moeten nemen al dan niet in samenspraak met de familie.Hierna kan een operatiedatum worden gepland. Rekening dient ermee te worden gehouden met een wachttijd van enkele weken voor de selectieve ingrepen.Op de neurochirurgische poli zijn er twee specialisten in dienst:
Drs. R.N. Tjon Tjin Joe
Drs. H. Kort


De kliniek ofwel het beddenhuis is gevestigd op de vierde etage van het hoofdgebouw.Deze is te bereiken via de hoofdingang na de tweede controle poort.De neurochirurgische patiënten worden gedeeltelijk verpleegd op de Neurologie afdeling en een ander deel ligt op de andere vleugel.De bezoektijden zijn dagelijks van 10:30—11:30 en 17:00—18:00 uur.

Voor de klasse 1 en 2 patiënten is er ruimte gereserveerd op de 5e etage.Kinderen worden verpleegd op de kinderafdeling.Voor de zeer ernstige gevallen wordt gebruik gemaakt van de intensive care welke gevestigd is op de begane grond.


Kliniek

Voor algemene informatie en evt. klachten/suggesties kan contact worden opgenomen met de hoofdzuster of het subhoofd van de kliniek.Voor medische informatie kan er via het subhoofd contact worden opgenomen met de polikliniek waar het familiegesprek plaatsvindt. Dit kan alleen op de polidagen.Voor spoedgevallen of zeer kritieke situaties wordt er te allen tijde een uitzondering gemaakt.

Spoedeisende Hulp


Op de spoedeisende hulp ofwel SEH worden patiënten met ernstige neurotrauma aangeboden al dan niet door tussenkomst van de neurologie aan de Neurochirurgie. In geval van comateuze toestand en bij meerdere letsels zgn. Polytrauma is er vaak een multidisciplinaire aanpak. Hierbij komen vaak ook nog andere specialisten als medebehandelaars z.a.de anesthesioloog, chirurg, internist etc. Zulke patiënten worden in de regel opgenomen op de intensive care.
Bij ongevallen van hoofd, wervelkolom en/of zenuwen kan er opname volgen op de gewone afdeling of zal de patiënt naar gelang van de mindere ernst poliklinisch worden doorverwezen.Buiten spreekuur kunnen patiënten met een spoed neurolochirurgisch probleem zich ook aanmelden. Na beoordeling van de SEH-arts en overleg met de neurochirurg vindt er dan al dan niet opname plaats met verdere behandeling of zal poliklinische vervolg worden geadviseerd.Operatiekamer

De operatiekamer is gevestigd op de 2e etage.Voor de Neurochirurgie zijn er 2 dagdelen op de dinsdag gereserveerd.In bepaalde gevallen kunnen selectieve operaties na overleg uitgevoerd worden op de woensdag.Voor spoedgevallen zal te allen tijde binnen een ieders vermogen al het mogelijke worden gedaan om ongeacht de dag en tijd een operatie plaats te doen vinden indien het van levensbelang is.Op de operatiekamer is de beschikking over basisinstrumentarium en micro-instrumentarium voor vasculaire chirurgie. Hiernaast is er ook nog een microscoop, doorlichtingsapparatuur, zelfdruppelend bipolair en geavanceerd zuigapparatuur.De dag voor de operatie wordt de patiënt gezien door de anesthesioloog of de dienstdoende assistent. Nagegaan wordt of de gedane pre-operatieve onderzoekingen geen bezwaar opleveren voor een narcose. Eventueel kan er additionele informatie ingewonnen worden of kan er nog extra onderzoekingen aangevraagd worden of verricht.Na de operatie wordt de patiënt verder geobserveerd op de uitslaapkamer. Indien patiënt stabiel genoeg wordt geacht kan de overplaatsing geschieden naar de afdeling of in geval van gecompliceerde ingrepen wordt de patiënt gelijk overgebracht van de operatiekamer naar de intensive care.

Historie
De Neurochirurgie in Suriname heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig gehad.De eerste neurochirurg was
Dr. E. Radhakisun. Tot zijn overlijden in oktober 1995 was hij de enige neurochirurg.Hierna waren er neurochirurgische missies uit Nederland. Aanvankelijk eerst vanuit het Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam en in een later stadium ook vanuit het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Deze missies waren van tijdelijke aard met een frequentie van eens per 3-6 maanden.

Vanaf 1 juli 2002 is er wederom permanente Neurochirurgie door terugkeer van R.N. Tjong Tjin Joe na zijn opleiding in het VUmc en Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam.