Neurochirurgie - Pagina 3
Artikelindex
Neurochirurgie
Page 2
Page 3
Alle pagina's


Operatiekamer

De operatiekamer is gevestigd op de 2e etage.Voor de Neurochirurgie zijn er 2 dagdelen op de dinsdag gereserveerd.In bepaalde gevallen kunnen selectieve operaties na overleg uitgevoerd worden op de woensdag.Voor spoedgevallen zal te allen tijde binnen een ieders vermogen al het mogelijke worden gedaan om ongeacht de dag en tijd een operatie plaats te doen vinden indien het van levensbelang is.Op de operatiekamer is de beschikking over basisinstrumentarium en micro-instrumentarium voor vasculaire chirurgie. Hiernaast is er ook nog een microscoop, doorlichtingsapparatuur, zelfdruppelend bipolair en geavanceerd zuigapparatuur.De dag voor de operatie wordt de patiënt gezien door de anesthesioloog of de dienstdoende assistent. Nagegaan wordt of de gedane pre-operatieve onderzoekingen geen bezwaar opleveren voor een narcose. Eventueel kan er additionele informatie ingewonnen worden of kan er nog extra onderzoekingen aangevraagd worden of verricht.Na de operatie wordt de patiënt verder geobserveerd op de uitslaapkamer. Indien patiënt stabiel genoeg wordt geacht kan de overplaatsing geschieden naar de afdeling of in geval van gecompliceerde ingrepen wordt de patiënt gelijk overgebracht van de operatiekamer naar de intensive care.

Historie
De Neurochirurgie in Suriname heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig gehad.De eerste neurochirurg was
Dr. E. Radhakisun. Tot zijn overlijden in oktober 1995 was hij de enige neurochirurg.Hierna waren er neurochirurgische missies uit Nederland. Aanvankelijk eerst vanuit het Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam en in een later stadium ook vanuit het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Deze missies waren van tijdelijke aard met een frequentie van eens per 3-6 maanden.

Vanaf 1 juli 2002 is er wederom permanente Neurochirurgie door terugkeer van R.N. Tjong Tjin Joe na zijn opleiding in het VUmc en Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam.