OK - afdeling

Het OK-centrum

Het OK-centrum in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Immers, als patiënten een operatie in het ziekenhuis moeten ondergaan, worden zij in het OK-centrum geopereerd. Dagelijks is er een constante stroom van patiënten vanaf de verpleegafdelingen naar het colloquium, waar de patiënten worden opgevangen voordat ze naar de operatiekamer gaan, en vandaar uit naar de operatiekamer waar de operatie zal plaats vinden.

Na de operatie gaan de meeste patiënten naar de recovery om bij te komen van de anesthesie om van daaruit weer terug te keren naar de afdeling. Patiënten die nog nazorg nodig hebben gaan naar de afdeling intensive care. Jaarlijks vinden ruim 6500 operaties in het OK-centrum plaats. Omdat het AZP een academisch centrum is, kunt u in het ziekenhuis terecht voor specialistische zorg.

Het OK-centrum beschikt over 6 operatiekamers welke onderverdeeld zijn in 4 grote operatiekamers en 2 kleine. Er zijn 10 verschillende disciplines, zoals orthopedie, gynaecologie, urologie ect., die werkzaam zijn op het OK-centrum. In totaal werken er 59 medewerkers,
waaronder 5 anesthesisten, op het OK-centrum. Al deze mensen ondersteunen de chirurgen met de operatie.

In het Operatiecentum zijn kwaliteit, veiligheid en innovatie zeer belangrijk. Om een goede kwaliteit van de medisch specialistische dienstverlening te waarborgen, ontwikkelt het OK-centrum diverse richtlijnen en protocollen.

Het OK-centrum verzorgt inservice-opleidingen tot operatie- of anesthesiemedewerker.
Dit zijn opleidingen waarbij het praktische gedeelte in het ziekenhuis plaatsvindt en het theoriegedeelte bij het opleidingscentrum van het AZP. De operatiemedewerker assisteert de chirurg en heeft de verantwoordelijkheid voor de instrumenten.
De anesthesiemedewerker assisteert de anesthesist en bewaakt de patiënt tijdens de operatie. Voor inlichtingen kunt u bellen met de opleiding van het AZP of met de manager van de OK.