Het Ombudsbureau

De ziekenhuis organisatie is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt. Het is onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die verbeterd kunnen worden. Bovendien kunnen er klachten zijn over zaken of situaties die u als patiënt, bezoeker en/of familie niet aanvaardbaar vindt.


Als u niet tevreden bent over uw behandeling, verzoening of over onze dienstverlening, dan kunt u dat het beste eerst bespreken met de rechtstreeks betrokkene (n) - arts, de leidinggevende of andere medewerkers. U kunt zich hiervoor ook op elk ogenblik wenden tot het ombudsbureau van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

 

Het ombudsbureau is een afdeling met een neutrale positie binnen het AZP die onpartijdig uw klachten, problemen en vragen over het ziekenhuis aanhoort, registreert en behandelt. Het uiten van uw klacht is voor ons ziekenhuis van groot belang. Het geeft ons de gelegenheid aandacht te schenken aan een situatie, het te onderzoeken, waar nodig te verbeteren maar ook voor preventie om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden.