Rechten en plichten van de patiënt

Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere hulpverlener) moeten worden gerespecteerd.

 

Rechten van de patient


  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Recht op vrije keuze van zorgverlener(arts).
  • Recht op informatie (over uw gezondheidstoestand of over een voorgestelde behandeling).
  • Recht om geïnformeerd te worden over en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst.
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier.
  • Recht op bescherming van zijn/ haar persoonlijke levenssfeer en het recht op respect van de intimiteit.
  • Recht om een klacht neer te leggen bij het ombudsbureau.

 

Plichten van de patiënt

Als patiënt moet u volledige, eerlijke en duidelijke informatie geven over uw gezondheidstoestand. Zo kan uw arts een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Ook wordt van u verwacht dat u actief meewerkt aan uw behandeling. U moet binnen redelijke grenzen de adviezen die u krijgt opvolgen en de voorgeschreven medicijnen gebruiken.

 

U bent ook verplicht om u te identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals verzekeringskaart, rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kunnen tonen.

 

Voor patiënten die na ontslag het ziekenhuis verlaten, is het van belang dat u weet welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet. De ontslag checklist van het AZP bevat de meest voorkomende vragen die patiënten hebben wanneer ze weer naar huis gaan. U kunt deze gebruiken bij uw ontslaggesprek, of bij andere gesprekken die u met een verpleegkundige of arts heeft over de periode na uw opname.

 

Als de verpleegkundige of arts zaken rondom het ontslag met u wilt bespreken kunt u overwegen om een vertrouwd persoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn. U kunt dit dan aan de verpleegkundige aangeven en een afspraak maken voor een gesprek.