Werkwijze

Het ombudsbureau gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij het in behandeling nemen van uw klacht wordt er een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen waarop de klacht betrekking heeft. Hierbij zal de ombudsmedewerker bemiddelen met alle betrokken partijen, om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Indien u niet tevreden bent met de bemiddeling, wordt de mogelijkheid besproken om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van het ziekenhuis.