Medisch Maatschappelijke Dienst
Artikelindex
Medisch Maatschappelijke Dienst
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's
  • Missie

  • Visie

  • Slagzin

  • Secundaire Activiteiten?

  • Waarom naar de Medisch Maatschappelijk Dienst

  • Wie is een Medisch Maatschappelijk Werkster?

  • Wie zijn de Medisch Maatschappelijk Werkers?

  • Voor wie is de Medisch Maatschappelijk Dienst?

  • Hoe komt u in contact met de Medisch Maatschappelijk Werkers?

  • Hoe is het met mijn privacy?

 

MISSIE

De Medisch Maatschappelijke Dienst is een psychosociale discipline die staat voor professionele, gestandaardiseerde, kwalitatief goede psychosociale en sociaal maatschappelijke zorg die voor zowel de klinische als poliklinische cliënt en diens familie toegankelijk is.

De Medisch Maatschappelijke Dienst blijft wijzen op het belang van een integrale benadering van patiënten en waakt ervoor dat de aandacht te eenzijdig gericht is op de lichamelijke aspecten van ziek zijn.

VISIE

De Medisch Maatschappelijke Dienst biedt professionele en gestandaardiseerde psychosociaal en sociaal maatschappelijke zorg gestoeld op de behoefte, voor elke cliënt al het beschikbare aan te wenden om hem als burger ten volle tot zijn recht te doen komen.