Medisch Maatschappelijke Dienst
Artikelindex
Medisch Maatschappelijke Dienst
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's
 • Missie

 • Visie

 • Slagzin

 • Secundaire Activiteiten?

 • Waarom naar de Medisch Maatschappelijk Dienst

 • Wie is een Medisch Maatschappelijk Werkster?

 • Wie zijn de Medisch Maatschappelijk Werkers?

 • Voor wie is de Medisch Maatschappelijk Dienst?

 • Hoe komt u in contact met de Medisch Maatschappelijk Werkers?

 • Hoe is het met mijn privacy?

 

MISSIE

De Medisch Maatschappelijke Dienst is een psychosociale discipline die staat voor professionele, gestandaardiseerde, kwalitatief goede psychosociale en sociaal maatschappelijke zorg die voor zowel de klinische als poliklinische cliënt en diens familie toegankelijk is.

De Medisch Maatschappelijke Dienst blijft wijzen op het belang van een integrale benadering van patiënten en waakt ervoor dat de aandacht te eenzijdig gericht is op de lichamelijke aspecten van ziek zijn.

VISIE

De Medisch Maatschappelijke Dienst biedt professionele en gestandaardiseerde psychosociaal en sociaal maatschappelijke zorg gestoeld op de behoefte, voor elke cliënt al het beschikbare aan te wenden om hem als burger ten volle tot zijn recht te doen komen.


SLAGZIN

MEER DAN MIJN ZIEKTE!!!

Werkzaamheden van de Medisch Maatschappelijke Dienst

 • Bieden van psychosociale begeleiding
 • Bieden van praktische begeleiding

Praktische begeleiding

 • Ondersteunen bij het aanvragen van sociaal maatschappelijke voorziening zoals financiële bijstand, verzekeringen, thuiszorg, plaatsing van cliënten in een opvanginstelling en dergelijke.
 • Praktische tips en hulp bij huiselijk geweld, werk[loosheid], opvoeding, vervoer [medical]
 • Contact leggen met lotgenoten, patiëntenverenigingen of patiëntenorganisaties
 • Bemiddeling en coördinatie bij zedendelicten, geweld tegen kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en dergelijke.
 • Ondersteunen en coördineren opvang na ontslag

Psychosociale begeleiding

 • Begeleiding bij verlies en rouwverwerking
 • Begeleiding bij de acceptatie van:
  • ziekte en verlies
  • de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt
  • verlies van relaties
 • begeleiden en behandeling van trauma en verlies ervaring bij kinderen zowel volwassenen en kinderen.
 • omgaan met nieuwe status [arbeidsongeschiktheid e.d.]

Vaak voorkomende vraagstukken:

 1. OPVANG NA ONTSLAG
 2. SEKSUALITEIT EN IDENTITEITSPROBLEMEN
 3. ROUW EN VERLIESVERWERKING
 4. DOODGEBOORTE
 5. SUICIDE
 6. STRESSMANAGEMENT
 7. VERSLAVINGSPROBLEMATIEK
 8. OPVOEDING
 9. ZEDENDELICTEN
 10. HUISELIJK GEWELD

 


SECUNDAIRE ACTIVITEITEN

Organiseren van praatgroepen, lezingen, workshops en trainingen.

 

WAAROM NAAR DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJKE DIENST?

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. De Medisch Maatschappelijk Werksters van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ondersteunen bij zorgen of problemen die verband houden met ziekte, opname, ontslag of herstel.

Deze zorgen of problemen zijn vaak van allerlei aard en kunnen niet alleen de patiënt betreffen, maar ook diens partner of thuisblijvende gezinsleden.

En bijna alle problemen kunt u zelf oplossen maar u hoeft het niet altijd alleen te doen.

 

WIE IS EEN MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERKSTER?

Een Medisch Maatschappelijk Werker is een hulpverlener, gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van problemen die ontstaan zijn door ziekte, beperking of de medische behandeling daarvan.


Wanneer iemand ziek wordt of een beperking krijgt, ervaart hij of zij dit vaak als een groot verlies. Dit veroorzaakt spanning en stress, niet alleen bij degene die ziek is maar ook bij zijn omgeving.

Een Medisch Maatschappelijk Werker zal samen met de cliënt proberen de problemen te bespreken, te onderzoeken waar deze vandaan komen en te kijken hoe de stress die hierdoor ontstaan is verminderd kan worden.

De medisch maatschappelijk werker begeleidt dus mensen bij het verwerken van ziekte, angst of verdriet, en bij zorgen over thuis, werk, en over hoe het verder moet. Hij/zij kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.

Wanneer de patiënt behoefte heeft aan een gesprek of hulp bij specifieke situaties, kan er hulp en advies geboden worden. Soms is het genoeg om alleen te praten en om gedachten en gevoelens te kunnen uiten. Zonodig worden ook anderen, bijvoorbeeld partner, kinderen of familie, hierbij betrokken.

Er kan eventueel bemiddeld worden in het ziekenhuis, bij derden of bij bepaalde instanties. In sommige situaties verwijst de medisch maatschappelijk werker door naar andere hulpverlenende instanties.

 

WIE ZIJN DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERKERS?

Mw. Manbodh S. BA
MW. Plet – Burleson N. BA
MW. Terpstra L. BSW

 


VOOR WIE IS DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJKE DIENST?

Het medisch maatschappelijk werk is er voor patiënten die in het ziekenhuis of op de polikliniek behandeld worden. Daarnaast kunnen ook partners, kinderen of andere betrokkenen terecht bij het medisch maatschappelijk werk.

HOE KOMT U IN CONTACT MET DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERKERS?

De behandelende arts of verpleegkundige kan bellen voor een afspraak. U kunt ook zelf contact opnemen met de dienst en wel op werkdagen van 8.00 tot 14.30 uur.

De Medisch Maatschappelijke Dienst is gevestigd boven de kinderafdeling en is telefonisch te bereiken op het nummer 442222 tst. 395 of op het mobielnummer 597-8669644

Email:
Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken


HOE IS HET MET MIJN PRIVACY?

In principe zijn de medisch maatschappelijk werkers verplicht tot geheimhouding van zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. Wanneer zij van mening zijn; dat het in uw belang is, anderen van uw situatie op de hoogte te stellen doen zij dat enkel na overleg met u. In het belang van de behandeling kan het ook nodig zijn dat de maatschappelijk werker overlegt met de behandelende arts of verpleegkundige. Ook deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.