Medisch Maatschappelijke Dienst - Pagina 2
Artikelindex
Medisch Maatschappelijke Dienst
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

SLAGZIN

MEER DAN MIJN ZIEKTE!!!

Werkzaamheden van de Medisch Maatschappelijke Dienst

 • Bieden van psychosociale begeleiding
 • Bieden van praktische begeleiding

Praktische begeleiding

 • Ondersteunen bij het aanvragen van sociaal maatschappelijke voorziening zoals financiële bijstand, verzekeringen, thuiszorg, plaatsing van cliënten in een opvanginstelling en dergelijke.
 • Praktische tips en hulp bij huiselijk geweld, werk[loosheid], opvoeding, vervoer [medical]
 • Contact leggen met lotgenoten, patiëntenverenigingen of patiëntenorganisaties
 • Bemiddeling en coördinatie bij zedendelicten, geweld tegen kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en dergelijke.
 • Ondersteunen en coördineren opvang na ontslag

Psychosociale begeleiding

 • Begeleiding bij verlies en rouwverwerking
 • Begeleiding bij de acceptatie van:
  • ziekte en verlies
  • de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt
  • verlies van relaties
 • begeleiden en behandeling van trauma en verlies ervaring bij kinderen zowel volwassenen en kinderen.
 • omgaan met nieuwe status [arbeidsongeschiktheid e.d.]

Vaak voorkomende vraagstukken:

 1. OPVANG NA ONTSLAG
 2. SEKSUALITEIT EN IDENTITEITSPROBLEMEN
 3. ROUW EN VERLIESVERWERKING
 4. DOODGEBOORTE
 5. SUICIDE
 6. STRESSMANAGEMENT
 7. VERSLAVINGSPROBLEMATIEK
 8. OPVOEDING
 9. ZEDENDELICTEN
 10. HUISELIJK GEWELD