Medisch Maatschappelijke Dienst - Pagina 3
Artikelindex
Medisch Maatschappelijke Dienst
Page 2
Page 3
Page 4
Alle pagina's

SECUNDAIRE ACTIVITEITEN

Organiseren van praatgroepen, lezingen, workshops en trainingen.

 

WAAROM NAAR DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJKE DIENST?

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. De Medisch Maatschappelijk Werksters van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ondersteunen bij zorgen of problemen die verband houden met ziekte, opname, ontslag of herstel.

Deze zorgen of problemen zijn vaak van allerlei aard en kunnen niet alleen de patiënt betreffen, maar ook diens partner of thuisblijvende gezinsleden.

En bijna alle problemen kunt u zelf oplossen maar u hoeft het niet altijd alleen te doen.

 

WIE IS EEN MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERKSTER?

Een Medisch Maatschappelijk Werker is een hulpverlener, gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van problemen die ontstaan zijn door ziekte, beperking of de medische behandeling daarvan.


Wanneer iemand ziek wordt of een beperking krijgt, ervaart hij of zij dit vaak als een groot verlies. Dit veroorzaakt spanning en stress, niet alleen bij degene die ziek is maar ook bij zijn omgeving.

Een Medisch Maatschappelijk Werker zal samen met de cliënt proberen de problemen te bespreken, te onderzoeken waar deze vandaan komen en te kijken hoe de stress die hierdoor ontstaan is verminderd kan worden.

De medisch maatschappelijk werker begeleidt dus mensen bij het verwerken van ziekte, angst of verdriet, en bij zorgen over thuis, werk, en over hoe het verder moet. Hij/zij kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.

Wanneer de patiënt behoefte heeft aan een gesprek of hulp bij specifieke situaties, kan er hulp en advies geboden worden. Soms is het genoeg om alleen te praten en om gedachten en gevoelens te kunnen uiten. Zonodig worden ook anderen, bijvoorbeeld partner, kinderen of familie, hierbij betrokken.

Er kan eventueel bemiddeld worden in het ziekenhuis, bij derden of bij bepaalde instanties. In sommige situaties verwijst de medisch maatschappelijk werker door naar andere hulpverlenende instanties.

 

WIE ZIJN DE MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERKERS?

Mw. Manbodh S. BA
MW. Plet – Burleson N. BA
MW. Terpstra L. BSW