Onderwijs, Opleiding & Training (OO&T)

OVER ONS

De afdeling Onderwijs Opleidingen en Trainingen (OO&T) bestaat uit competente en professionele medewerkers met eigen beroepstrots, die de medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo op de werkvloer naar een hoger niveau kunnen brengen. Het heeft medewerkers die vakbekwaam en klant-, studentvriendelijk zijn.

 

Wij zijn gericht op het verzorgen van:

 • Basisopleiding voor verpleegkundigen, in afbouw ; daarna verpleegkundige specialistische opleidingen
 • Specialistische opleidingen voor overige disciplines
 • Bij-en nascholingen op maat  (interne opleidingen) voor alle medewerkers
 • Trainingen voor medische apparatuur
 • Ondersteuning van werk- en Praktijkbegeleiding voor alle studenten en lerende medewerkers

 

Visie:
Een zelfstandig opererende unit, Centre of Excellence, die intern en extern zichtbaar en herkenbaar is, laagdrempelig, waarbij kwaliteit, professionaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan.

 

Missie:
De unit OO&T staat voor kwalitatief goed onderwijs, verzorgd door bekwame en bevoegde docenten die zowel generiek als specialistisch opleiden.


Kernwaarden:

 • Professionaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Communicatie, flexibiliteit en creativiteit
 • Empathie, integer, ondernemend
 • Open, innovatief, creatief


Competenties:

 • Vakbekwame, goed onderlegde, toekomstbestendige, breed inzetbare (praktijk) docenten / trainers voor basis en specialistische opleidingen
 • Expert op eigen vakgebied
 • Ontwerper van lessen / trainingen
 • Professioneel en representatief
 • Communicatief vaardig (schrijven en spreken)
 • Didactisch competent
 • Reflectief en coachend; een lerende docent en medewerker
 • Goede organisator en spreker
 • Stagebegeleider / ondersteuner van de praktijk- en werkbegeleider