Opleidingen

Specialistische opleiding

 1. Opleiding: Medisch Beeldvorming en Radiotherapie
  Doelgroep:
  • diploma HAVO met minimaal wiskunde en natuurkunde in het pakket; of
  • een daaraan gelijkwaardig diploma, te bepalen door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

  Inschrijf procedure:
  Sollicitatie.

  Behoefte:
  • Momenteel niet.

  Kosten:
  • Nog onbekend.
 2. Opleiding: Dialyse Technician
  Doelgroep:
  in het bezit zijn van: NATIN diploma studierichting: medisch of chemische analist.

  Inschrijf procedure:
  Sollicitatie.

  Behoefte:
  Momenteel niet.

  Kosten:
  Nog onbekend.

 3. Opleiding: Kinder verpleegkunde
  Doelgroep:
  • HBO, MBO of A verpleegkundige
  • Aanstelling bij de instelling en werkzaam zijn op de afdeling waar de praktijk competentie verworven kan worden.

  Inschrijf procedure:
  Aanmelding middels een brief van de directie van de instelling.

  Behoefte:
  Momenteel niet.

  Kosten:
  Nog onbekend.

 4. Sterillisatie assistent
  Doelgroep:
  • Medewerker verantwoordelijk voor uitvoer van decontaminatie-werkzaamheden in klinieken of behandelcentra
  • CSA (Centrale Sterilisatie afdeling) medewerkers.

  Inschrijf procedure:
  Aanmelding middels een brief van de directie van de instelling.

  Behoefte:
  Momenteel niet.

  Kosten:

  Nog onbekend.

 5. Verpleegkundige opleiding

  Momenteel worden de huidige opleidingen afgerond; wij zijn voornemens nieuwe (verkorte) opleidingen te starten. De begindatum is helaas nog niet bekend.

  Contact:
  Mw. Berryl Boyce
  Telefoon: 442222 tst. 360
  E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

  Mw. Filia Kapel
  Telefoon: 442222 tst. 8403
  E-mail: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 6. Opleiding: Operatie- assistent
  Aard en niveau van de opleiding:
  De opleiding tot operatie - assistent is een inservice- opleiding, dat wil zeggen dat de student op basis van een leerovereenkomst tijdens de introductie periode en een leer-/ arbeidsovereenkomst tijdens de klinische periode, onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis wordt opgeleid. De opleiding is een initiële opleidng voor medisch- assisterend beroep op het niveau van het hoger beroepsonderwijs.

  Structuur en duur van de opleiding:
  1. De opleiding heeft in totaal een duur van drie (3) jaar.
  2. Het eerste leerjaar begint met een introductieperiode van twaalf (12) weken. Tot de tweede helft van het eerste jaar kunnen worden toegelaten zij, die in het bezit zijn van het diploma A- Verpleegkundige, het diploma Verpleegkundige (COVAB).
  3. De opleiding kent na het eerste leerjaar, twee studierichtingen, waarvan elk 2 jaar duurt. Namelijk studierichting Chirurgie (2e en 3e leerjaar) en studierichting anesthesiologie (2e en 3e leerjaar).


  Toelatingseisen voor de opleiding:

  Tot het eerste leerjaar kunnen worden toegelaten zij, die:
  • Vóór het begin van de opleiding, de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Het diploma HAVO bezitten, bij voorkeur met de exacte vakken, natuurkunde, scheikunde en biologie.
  • Beschikken over een voor de uitoefening van het beroep goede gezondheid. Dit zal moeten blijken uit een op de beroepsuitoefening gerichte medische keuring, waarbij vooral de lichaamshouding en de bewegingsvaardigheid speciale aandacht krijgen.
  • Beschikken over de juiste instelling en voldoende motivatie om de opleiding te kunnen volgen.


  Inschrijf procedure:
  Inschrijving vindt plaats door middel van sollicitatie en selectie.