Home

Pathologie betekent ziekteleer in de ruimste zin des woords, inzicht leidend tot beter begrip van ziekten.


De afdeling Pathologie onderzoekt  door de huisarts of medisch specialist ingezonden menselijke weefsels  en vochten. Dit materiaal wordt meestal afgenomen bij een operatie, een scopie (kijkoperatie), een punctie of inwendig onderzoek. Na vaststelling van een diagnose wordt een behandeling opgesteld door de medisch specialist of huisarts. Naast menselijke weefsel  wordt ook dierlijke weefsel door dierenartsen ingestuurd voor pathologisch onderzoek.


De pathologen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn ook werkzaam als forensisch patholoog om onderzoek te verrichten ingeval er sprake of vermoedens bestaan  van een niet natuurlijke dood van een persoon in opdracht van de Officier van Justitie.

Op de afdeling Pathologie zijn  1 patholoog (Drs. M. Chan, hoofd) en 12 medewerkers werkzaam. De afdeling bestaat uit de volgende units:

  • Unit Histologie
  • Unit Cytologie
  • Unit Immunohistochemie
  • Punctie poli (FNA polikliniek)
  • Unit obductie