Cytologie

Bij cytologisch onderzoek gaat het om het onderzoeken van ‘losse’ cellen afkomstig uit ondermeer baarmoederhalsuitstrijkjes, urine, longvocht, buikvocht, puncties en dergelijk. De cellen worden op glaasjes uitgesmeerd, gekleurd en vervolgens onder de microscoop bekeken en beoordeeld. Deze beoordeling wordt in een pathologie verslag naar de aanvragende arts of medisch specialist gestuurd.

Op de afdeling cytologie worden de volgende materialen verwerkt:

  • celmateriaal verkregen bij een cytologische punctie ( uit borst, schildklier, beenmerg)
  • longmateriaal verkregen bij een bronchoscopie
  • baarmoederhalsuitstrijkje
  • urine
  • lichaamsvochten (pleuravocht en buikvocht)
  • vocht verkregen bij een ruggenprik (lumbaalpunctie)