Obductie

Een obductie of sectie is een onderzoek op een overleden persoon. Obducties kunnen o.b.v. de aanvrager  ingedeeld worden in gerechtelijke obducties  en klinisch /wetenschappelijke obducties Gerechtelijk obducties worden  aangevraagd in gevallen van niet natuurlijke dood of dood onder verdachte omstandigheden door de Officier van Justitie. Hierbij is er geen toestemming nodig  van familie of nabestaanden. Klinisch/wetenschappelijke obducties worden aangevraagd door een huisarts, medisch specialist of familie. Deze obducties worden alleen verricht  als familie of nabestaanden hiervoor toestemming geven. De redenen om te obduceren zijn meestal onzekerheid over de doodsoorzaak, om beter zicht te krijgen over de ernst en het verloop van de ziekte, erfelijke ziekten uit te sluiten,  het effect van de gegeven behandeling of om reden van kwaliteitscontrole van het medisch handelen.


Een obductie bestaat uit twee delen  namelijk een uitwendige  en inwendige schouwing van het lichaam.  Bij de uitwendige schouwing worden afwijkingen buiten aan het lichaam beschreven. Bij de inwendige schouwing worden  afwijkingen aan de inwendige organen beschreven. De patholoog neemt van allerlei organen stukjes weefsel af die op het laboratorium worden verwerkt tot te beoordelen microscopische preparaten. De resulaten van de beoordeling worden verwerkt in een obductieverslag dat naar de aanvragend arts  wordt gestuurd. Deze informeert vervolgens de nabestaanden van de overledene over de resultaten van de obductie.

 

Klik hier voor het formulier