Radiologie/Röntgen afdeling
Artikelindex
Radiologie/Röntgen afdeling
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Historie

Vele mensen denken dat radiologie alleen maar het maken van foto’s inhoud, wat helemaal niet waar is.
De radiodiagnostiek oftewel de röntgenafdeling is een vak apart en neemt binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats in, omdat het een raakvlak heeft met alle specialismen. De moderne naam van deze specialisme is medische beeldvorming en interventieradiologie. Het activeringsproces van de röntgenafdeling heeft in het verleden zeer veel problemen gegeven. De ontwikkelingen in de computertechnologie en digitalisatie elders in de wereld op verschillende vakgebieden heeft dankbare invulling gegeven aan de radiologie. Tegenwoordig worden foto’s elektronisch vervaardigd, ingeschoten, opgeslagen en gedistribueerd. Voor het uitwisselen van expertise en multidisciplinaire overleggen met het buitenland worden gegevens in een geheugen met een inlogsysteem verwerkt met een centra in desbetreffend land.
In de ontwikkeling van de radiologie hebben we verschillende dingen meegemaakt: van röntgenstralen naar geluidsgolven naar magnetische resonantie. Dat zijn verschillende modaliteiten die nu worden gebruikt om de beelden te vormen.
Je kan niet meer spreken van röntgenologie of van röntgenstralen. We spreken nu van ultra sonore geluidsgolven en magnetische golven. De ontwikkelingen die dit vak heeft doorgemaakt hebben ook te maken met vervanging en zoeken naar goedkopere methode om ziekten en/ of processen in het menselijk lichaam anders te benaderen en zo is men dus tot ontwikkeling gekomen van de interventieradiologie. Interventieradiologie heeft te maken met het kunnen intervenieren in een ziekteproces in het menselijk lichaam. Verschillende behandelingsmethode zijn nu ook aan de radiologie toegevoegd zoals het behandelen van een tumor.