Radiologie/Röntgen afdeling - Pagina 2
Artikelindex
Radiologie/Röntgen afdeling
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Röntgendiagnostiek

Röntgendiagnostiek, geneeskundig onderzoek dat ten doel heeft, door toepassing van röntgenstraling, bij te dragen tot het vaststellen van ziekelijke afwijkingen. Doordat röntgenstralen in diverse weefsels een verschillend doordringingsvermogen hebben, maken deze stralen het mogelijk structuurverandering daarin als schaduwen af te beelden op een scherm of af te drukken op papier, c.q. film. De door de patiënt geabsorbeerde stralingsdosis is tegenwoordig verwaarloosbaar klein.
Het orgaanstelsel waarin de meeste straling aan de bundle wordt onttrokken, is het benige skelet (door het hoge kalkgehalte). De longen absorberen zo weinig straling (door de vele lucht en het weinige weefsel) dat zij zich ook duidelijk aftekenen, evenals sommige lichaamsholten. Ziekelijke kalkafzettingen (stenen in gal- en urinewegen, verkalkingen in hartkleppen en bloedvatwanden) worden dikwijls duidelijk afgebeeld, evenals vochtophopingen in gewoonlijk met lucht gevulde holten en lucht in holten waar het niet hoort. Voor een betere afbeelding kan gebruik worden gemaakt van een contrastmiddel. Het registreren van bewegingen is mogelijk door de beelden in snelle opeenvolging op te nemen.
Bij de tomografie (of planigrafie) worden vlakke lagen in een object scherp afgebeeld door een röntgenbuis en film tijdens een opname zodanig te bewegen dat elk element van de laa zich steeds op dezelfde plaats van de film aftekent. Zo ontstaat het beeld van een dwarsdoorsnede door het object. Bij de CT-scan (CT staat voor computer-tomografie) wordt het beeld door een computer in diverse tinten gevormd op basis van de gemeten waarden.

Aanmelding en bereikbaarheid

De röntgenafdeling is 1x 24u beschikbaar, ook omdat zij ondersteuning geeft aan de Spoed Eisende Hulp (SEH). Verwijzers kunnen zich bevinden binnen en buiten ons ziekenhuis. De patient kan op verschillende manieren verwezen worden, via de SEH, de verpleegkundige, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, huisarts of particulier. De meeste patiënten worden via de huisartsen verwezen. Er bestaat een nauwe samenwerking met alle specialisten in Suriname. Op de röntgen afdeling kan men zich aanmelden tussen 7u-12u voor een afspraak bij de loketten I en II met medenemen van hun röntgenverwijsbrief van de arts of specialist.Bij vertoon van uw verwijsbrief dient u ook uw hierna volgende kaarten te overleggen:

  • On en –of minvermogenkaart
  • SZF- verzekerden
  • Particuliere verzekerden
  • Bedrijfspersoneel

: SOZAkaart en I.D.
: SZF-kaart en I.D.
: Kaart van verzekering, I.D. en garantiebrief in 2-voud
: garantiebrieven in 2-voud


Contante betalers kunnen informeren naar het desbetreffende tarief. Naar de aard van het onderzoek en de ernt aangegeven door de verwijzende arts of specialist wordt, indien mogelijk, het onderzoek dezelfde dag verricht.