Radiologie/Röntgen afdeling - Pagina 3
Artikelindex
Radiologie/Röntgen afdeling
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Spreekuur en overleg

De radioloog is niet direct met de patient in spreekuur verband bezig maar kan dat wel wanneer men een afspraak maakt. Omdat de radiologie een multidisciplinaire taakindeling heeft is overleg met collega’s van andere disciplines van eminent belang. Vanwege de ruime dienstverlening vanuit deze specialisatie worden consulten, omtrent de vastgestelde informatie via de behandelde specialist doorgestuurd naar de patiënten.

Stagiares

Het AZP bidet ruimte aan vakmensen in opleiding om stage te lopen en om kennis en informatie uit te wisselen.
De medische studenten worden begeleid, specialisten in opleiding, verpleegkundigen en ander para-medisch personeel van in en buiten het ziekenhuis.

Mammografie

Mammografie, röntgenonderzoek van de borsten. Dit onderzoek wordt verricht bijv bij een klinisch voelbare knobbel in de borst, maar ook bij screening (bevolkingsonderzoek) naar borstkanker. Om een goede afbeelding van de borsten te krijgen moeten zij tijdens het nemen van de foto zoveel mogelijk worden platgedrukt, wat een onaangenaam gevoel heeft.

Met echografie kan men de borst onderzoeken op cyste (geneeskunde) of kyste (een holte met vloeibare of brijachtige inhoud).Het borstonderzoek behoort bij de dagelijkse taken van de radioloog. Bij verdere onderzoeken van echo- en mammografie worden er landelijke onderzoeken begeleid door externe radiologen die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Modernisering afdeling radiologie AZP

Radiologie behoort tot de topklinische zorg en dient zich met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de medische technologie bezig te houden. In het proces van accreditering zal ook de afdeling radiologie een belangrijke plaats innemen. Deze afdeling zal worden uitgerust met de nieuwste apparatuur die zal voldoen aan internationale standaarden.