Ergotherapie
Artikelindex
Ergotherapie
Page 2
Page 3
Alle pagina's

Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut leert mensen in het dagelijks leven zo zelfstandig en veilig mogelijk te functioneren wanneer dit door ziekte of ongeval niet meer als ‘vanzelf’ gaat. In het dagelijks leven zijn we gewend van alles te doen. U kleedt zich elke dag aan, kookt eten, repareert dingen in en om huis en gaat naar uw werk. Hoe ingewikkeld alledaagse handelingen zijn, realiseert u zich pas wanneer dit om wat voor reden dan ook, niet meer lukt.

Ergotherapie is een paramedisch beroep, dat wil zeggen medisch ondersteunend. Personen met alle leeftijdscategorieën (van kind tot oudere) met verschillende aandoeningen kunnen door de ergotherapeut worden behandeld. Bijvoorbeeld mensen met neurologische, orthopedische, reumatisch, chirurgische of interne aandoeningen.

Ergotherapie in Paramaribo

In Suriname zijn alleen in het revalidatie centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ergotherapeuten werkzaam. De voornaamste werkzaamheden worden in het revalidatie centrum gedaan, daarbij worden behandelingen verzorgd in het ziekenhuis en voor de mytylschool welke aan het centrum grenst.

Verwijzing naar ergotherapie

De huisarts, specialist of fysiotherapeut verwijst u naar de ergotherapeut voor behandeling. Bij beëindiging van de therapie stuurt de ergotherapeut veelal een brief naar de dokter met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling.