Wachttijden

Nieuwe Poli Hal klein.jpg'Lang' wachten kan verschillende oorzaken hebben:

  • Er zijn meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig op de SEH. Niet iedereen kan tegelijkertijd geholpen worden.
  • Patiënten met levensbedreigende aandoeningen gaan altijd voor. Ook als deze na u binnen komen.
  • U moet wachten op de uitslagen van laboratorium onderzoek.
  • De behandelende arts moet advies vragen aan een andere arts of specialist.
  • U moet wachten op de komst van een andere arts of specialist.

 

Opname
Indien opname noodzakelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk overgeplaatst naar de betreffende afdeling. (voor meer informatie betreffende uw opname in het AZP, zie folder “Opname in AZP”, te verkrijgen bij de opname administratie). Het kan gebeuren dat er voor het moment geen plaats is op de afdeling. Zodra daar plaats vrijkomt zal overplaatsing alsnog plaatsvinden.

 

Bezoek aan de SEH is niet altijd nodig
Voor spoedeisende zaken kunt u altijd naar de SEH komen, maar probeert u zoveel als mogelijk gebruik te maken van de wachtdienstregeling. De SEH wordt anders onnodig druk met als gevolg onnodig lange wachttijden.
De wachtdienstregeling voor SZF’ers, Sociale Zaken en particulieren worden via de kranten bekend gemaakt.
U kunt ook bellen naar 148 voor de wachtdienstregeling voor SZF’ers en Particulieren.

 

Huisregels van het AZP:

  • Cellulair gebruik is niet toegestaan binnen de SEH
  • Gebruik van camera’s is niet toegestaan
  • Roken op het terrein is niet toegestaan
  • Wapens op het terrein zijn niet toegestaan

 

 

"Moving lives forward"


Aan deze slogan ligt de volgende motivatie ten grondslag:


Wij zijn niet in staat de patiënt de totale 100%, gezondheid te garanderen; wij geven slechts een duwtje, soms een hele grote duw in de rug. Echter, de medewerking van de individuele patiënt om haar/zijn eigen gezondheid vorm en inhoud te geven, is onontbeerlijk.
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo staat garant voor optimaal medische zorg en streeft ernaar een prominente plaats in te nemen in de Caricom. Vanaf 1998 kunnen wij met trots aangeven dat er in het AZP niet alleen voor de Surinaamse bevolking maar ook voor onze Caricom partners een behoorlijke vooruitgang in de kwaliteit van de medische dienstverlening te merken is.

 

Tip:
Heeft u geen huisarts, kijkt u dan alvast uit naar een arts waar u naar toe kunt in geval er iets met u is. De verschillende artsen op de Spoedeisende Hulp zullen één goede huisarts -die op de hoogte is van uw hele ziektegeschiedenis- nooit volledig kunnen vervangen.